Quảng Trị: Sáng tạo và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX, Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Kết quả tổ chức thực hiện Diễn đàn sinh hoạt chi bộ góp phần đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Tỉnh ủy Quảng Trị đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, tạo những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Một trong những biện pháp thực hiện là gắn vai trò, trách nhiệm của đảng viên, của cấp ủy bộ đảng trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quy định về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên

Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 “về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Ngày 9-2-2018, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam

Ngày 8/2/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về việc tổ chức sơ kết thực hiện “ Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959-3/3/2019).

Quan hệ đối tác Hải quan và Doanh nghiệp – nghiên cứu chứng thực từ cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Quản lý chất lượng quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng của quản lý nhà nước về hải quan. Bài viết nghiên cứu mối quan hệ hải quan – doanh nghiệp để góp phần giúp các nhà quản trị có thêm cơ sở để đo lường, đánh giá chất lượng quản lý hải quan thông qua phương pháp phân tích định tính, thiết kế thang đo và chứng thực từ cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.Cần phải tiếp tục có những giải pháp nhằm tăng cường tính hiệu quả trong xây dựng quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp thời gian tới.

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG LOGISTICS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ – TỪ THỰC TIỄN TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ LAO BẢO

Dịch vụ logistics là mắt xích quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tác động trực tiếp đến giá thành và sức cạnh tranh của sản phẩm với cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu thông qua các hoạt động thương mại bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng và các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao. Tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ, dịch vụ logistics quyết định rất lớn đến thời gian thông quan hàng hóa, sự an toàn cho hàng hóa thông quan và phản ứng linh hoạt với các tình huống phát sinh tại cửa khẩu. Dịch vụ logistics tại cửa khẩu tuy không phải là một bộ phận do hải quan quản lý nhưng lại có tác động không nhỏ đến chất lượng quản lý nhà nước về hải quan.

Gắn trách nhiệm đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái và biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

Hội nghị Trung ương 4 khóa XII ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Nghị quyết chỉ rõ 27 biểu hiện của 3 nhóm suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Nhận diện rõ 27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến' được xem như là “tấm gương” để các đảng viên soi vào, thẳng thắn nhìn nhận, xem bản thân có mắc phải biểu hiện nào không. Đây chính là mục đích lớn nhất của Nghị quyết Trung ương 4, là quyết tâm chính trị cao của Trung ương Đảng nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Quản lý thông tin - Một vấn đề cấp thiết hiện nay

Hằng ngày, bật máy vi tính hay máy điện thoại di động, truy cập vào các trang mạng xã hội, chúng ta đều thấy những thông tin đa dạng, đa chiều, phong phú trên các lĩnh vực, những thông tin liên quan đến đất nước, tổ chức, cá nhân.

Thể hiện rõ quyết tâm phòng, chống tham nhũng qua hành động

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thể hiện rõ quyết tâm phòng, chống tham nhũng qua những hành động thiết thực, đạt được kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Trang 30 trong 35 << < 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 370
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 370
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53890921