Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển theo Thông báo số 1089-TB/BTCTU, ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Phiếu đăng ký dự tuyển
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 123
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 123
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15945375