Thêm nhiều bông hoa đẹp rực rỡ

Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc ta mãi ghi đậm công lao to lớn của các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Đó là mẹ Âu Cơ sản sinh ra nòi giống Lạc Hồng, đào sông, đắp núi; nữ anh hùng Bà Triệu, Bà Trưng, Bùi Thị Xuân… chống giặc ngoại xâm khí phách, lẫy lừng; Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, bà Huyện Thanh Quan hiển hách, luôn thủy chung, hy sinh vì con vì chồng… những nữ tướng lừng danh đã góp sức lớn lao dệt lên những trang sử vàng vẻ vang của đất nước.

Một số kết quả trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tỉnh đã triển khai, thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

Tình hình kinh tế của tỉnh tháng 9/2021

Tính đến ngày 25/9/2021, các địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản thu hoạch xong lúa vụ Hè Thu; năng suất ước đạt 52,8 tạ/ha thấp hơn vụ Hè Thu năm trước (giảm 0,8t tạ/ha so với vụ Hè Thu năm trước). Tổng sản lượng lương thực có hạt 9 tháng năm 2021 ước đạt 292.609 tấn, tăng 1,77% so với cùng kỳ năm 2020, vượt 13,9% kế hoạch đề ra. Tổng diện tích cây lâu năm hiện có 32.439,5 ha, giảm 0,22% so với cùng thời điểm năm trước.

Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội. Ngay từ khi thành lập và trong suốt 91 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân; khẳng định địa vị lãnh đạo của giai cấp công nhân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM: VÌ NHÂN DÂN QUÊN MÌNH

Kể từ khi được công bố Covid-19 là “Đại dịch toàn cầu” bởi WHO vào cuối tháng 01 năm 2020, thời điểm từ ngày 27/4/2021 đến nay, nước ta đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ tư của đại dịch với những diễn biến bất ngờ, nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh hơn, quy mô và phức tạp hơn, theo đó, cuộc chiến đấu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang bước vào giai đoạn thử thách quyết liệt với quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được dịch bệnh, tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh. Vượt qua nỗi đau, mất mát dịch bệnh mang theo, trong nỗ lực và niềm tin chiến thắng, cùng với lực lượng Công an cả nước, Công an Quảng Trị đang căng mình, dồn sức tập trung tối đa lực lượng, phương tiện phòng, chống dịch bệnh trước an nguy của Nhân dân…

Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị vừa triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”. Theo đó, để cuộc thi được tổ chức thành công, trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng với sự tham gia, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, căn cứ vào tình hình thực tiễn của các địa phương, đơn vị, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, triển khai và tham gia cuộc thi với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả tốt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

Thực hiện Công văn số 1705-CV/BTCTW, ngày 15/9/2021 của Ban Tổ chức Trung ương “về việc tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có văn bản yêu cầu ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tiến hành tổng kết từ cấp cơ sở đến cấp huyện về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và các văn bản của Đảng có liên quan từ năm 2010 đến nay.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng giữa Đảng ủy Công an và cấp ủy địa phương

Sáng 29/9, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh, thành ủy. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương đào tạo cán bộ trẻ dưới 40 tuổi

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương khóa XII “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Ban Thường vụ Tinh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, trong đó có cán bộ trẻ và đạt được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, việc đào tạo còn dàn trải, chất lượng chưa cao, thiếu các giải pháp căn cơ, bài bản; chưa tạo bước đột phá trong thu hút và trọng dụng tài năng trẻ; việc phát huy nguồn nhân lực gắn với bố trí, sử dụng cán bộ trẻ còn bất cập.

Bộ Chính trị ban hành Kết luận về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Ngày 22/9, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Kết luận nêu rõ:
Trang 30 trong 130 << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 60 100 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 690
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 690
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 64301394