Quan điểm của Đảng ra về phát triển kinh tế tư nhân và những chuyển biến tích cực

Từ nhận thức tính tất yếu khách quan… Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin đã khẳng định sự tồn tại của kinh tế tư nhân là một tất yếu khách quan trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH. Nhận thức sâu sắc luận điểm này, từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, quyết sách để phát triển thành phần kinh tế tư nhân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành hành động cách mạng vì sự tiến bộ của phụ nữ, vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Phụ nữ Quảng Trị đã thấm nhuần tinh thần thi đua yêu nước của Người, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách góp phần đáng kể vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Một số tình hình trật tự an toàn xã hội 9 tháng đầu năm 2017

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, trong 9 tháng đầu năm 2017, phạm pháp hình sự giảm 15,4% so với cùng kỳ; xảy ra 247 vụ, làm chết 03 người, bị thương 64 người, thiệt hại tài sản khoảng 7,8 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2016 số vụ giảm 45 vụ, số người chết giảm 06 người; số người bị thương giảm 12 người, thiệt hại tài sản tăng 200 triệu đồng).

Một số tình hình về chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn của Đảng bộ tỉnh

Tỉnh Quảng Trị hiện có 141 xã, phường, thị trấn (trong đó xã: 117, phường: 13, thị trấn: 11); có 1.802 thôn, bản, khu phố, trong đó số thôn, bản khu phố có tổ chức đảng độc lập là: 1.069 (còn 13 thôn có ít đảng viên đang sinh hoạt ghép và chưa có đảng viên). Tổng số đảng viên thuộc xã, phường, thị trần là 29.259 đồng chí.

Già hoá dân số và công tác chăm sóc người cao tuổi

Nước ta hiện có hơn 10 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 10% dân số; dự báo đến năm 2030, sẽ có gần 19 triệu và hơn 28 triệu người vào năm 2050. Với tỷ lệ này Việt Nam đang bước vào giai đoạn dân số già và là một trong số ít quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Sự chuyển đổi nhân khẩu lớn lao này mang đến cả cơ hội và thách thức, tác động nhiều mặt của chính sách an sinh xã hội mà trước hết là công tác chăm sóc người cao tuổi.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Tổ chức “Vui hội trăng rằm” cho con công nhân lao động

Tối 03.10, tại nhà thiếu nhi, thị xã Quảng Trị, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” và tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các đồng chí: Nguyễn Đức Chính - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Lập - Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lê Tiến Dũng - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Thị ủy Quảng Trị đã đến dự và tặng quà cho các cháu.

Thông báo về chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018 đối với Trường Chính trị Lê Duẩn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 300- TB/TU ngày 28/9/201 về giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Một số tình hình trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2017

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 154 vụ tai nạn giao thông, làm chết 82 người, bị thương 143 người; so với cùng kỳ năm 2016 giảm 7 vụ (-4,3%), tăng 9 người chết (12,3%), giảm 27 người bị thương (-15,9%). Trong đó có 4 địa phương giảm số người chết do TNGT là thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà, các huyện Đakrông và Triệu Phong; 5 địa phương số người chết do TNGT tăng là Hải Lăng, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh và Hướng Hóa. Các vụ TNGT xảy ra ở đường bộ, riêng đường thủy nội địa và đường sắt không xảy ra vụ nào.

Tỉnh Quảng Trị: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với các hội quần chúng

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng” Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động số 62-CTr/TU, ngày 23/4/2013 “thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng”, trong đó chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, sở, ban, ngành liên quan và các hội quần chúng trong tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TW.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong tình hình mới

Thực hiện Đề án “sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hội hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, hiện nay toàn tỉnh có 49 tổ chức hội quần chúng cấp tỉnh ( Năm 2012, có 57 tổ chức hội quần chúng cấp tỉnh; Từ 2012 - 2016, tăng thêm 02 hội, toàn tỉnh có 59 hội quần chúng cấp tỉnh. Ngày 06/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất việc sắp xếp, tổ chức 15 hội có tính chất, chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động gần giống nhau thành 04 hội, giảm 11 hội tại Thông báo kết luận số 231-TB/TU thì toàn tỉnh còn lại 48 tổ chức hội quần chúng cấp tỉnh và ngày 13/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1254/QĐ-UBND “Về việc cho phép thành lập Hội Sản xuất và kinh doanh hồ tiêu Quảng Trị”.
Trang 124 trong 150 << < 40 80 110 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1076
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1076
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81572425