Một số kết quả của ngành thanh tra và thi hành án dân sự quý II/2018 

Trong quý II, ngành thanh tra thực hiện 30 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 35 đơn vị (15 cuộc từ quý I chuyển sang); đã kết thúc 18 cuộc thanh tra, ban hành 15 kết luận.

Qua thanh tra, phát hiện 15 đơn vị có sai phạm với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 754 triệu đồng, kiến nghị khác 1,13 tỷ đồng; đã thu hồi hơn 941 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 02 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc với 03 đối tượng. Các đơn vị thanh tra chuyên ngành triển khai 53 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 02 cá nhân và 164 tổ chức; phát hiện 02 cá nhân và 96 tổ chức có sai phạm; đã ban hành 33 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thu được số tiền 126,9 triệu đồng.

Ngành thi hành án dân sự chỉ đạo quyết liệt để tổ chức thi hành dứt điểm đối với các vụ việc phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn; nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án; kiểm tra, theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật. Trong quý đã thụ lý 1.510 việc; trong đó, 1.052 việc có điều kiện thi hành, 455 việc chưa có điều kiện thi hành; đã thi hành xong 468 việc, đạt tỷ lệ 44%; số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau là 1.039 việc. Tổng số tiền phải thi hành hơn 272 tỷ đồng; số tiền có điều kiện thi hành hơn 98,5 tỷ đồng; đã thi hành được 20,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 21%.

( HY- VPTU)

552 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1107
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1107
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60270151