Rà soát việc thực hiện các thông báo kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy 

Để nắm tình hình, tiến độ và kết quả triển khai thực hiện các Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ (ban hành từ đầu năm 2018), Thường trực Tỉnh uỷ vừa có văn bản yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị báo cáo tự rà soát.

Theo đó Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy.Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ.

Báo cáo tập trung vào việc thực hiện các văn bản sau: Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018; Kết luận số 78-KL//TU, ngày 5/12/2017 của Tỉnh ủy; các Thông báo kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tại các phiên làm việc với các địa phương, đơn vị; Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị các Ban chỉ đạo, các Hội  nghị giao ban. Báo cáo cụ thể những việc đã triển khai thực hiện, tiến độ, kết quả; những việc chưa triển khai và phương hướng thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018; kiến nghị, đề xuất. Báo cáo gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước ngày 25/6/2018. HY- VPTU

495 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 162
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 163
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5100913