Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được chú trọng 

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Chỉ thị số 47-CT/TW) và Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 27/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”, các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH.

Các cơ quan, đơn vị địa phương đã tổ chức tuyên truyền pháp luật và các văn bản liên quan về PCCC dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng tạo được hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện các quy định về PCCC. Chỉ đạo Công an tỉnh tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác PCCC, việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dưới nhiều hình thức như tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiểu, phát tờ rơi tại các trường học, tuyến đường, khu dân cư; hội họp đoàn thể, khu dân cư, loa phát thanh; tập trung rà soát phương án chữa cháy tại các cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực tập phương án chữa cháy có sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng tại các cơ sở trên địa bàn. Công an tỉnh đã tổ chức 279 buổi họp dân với 25.120 người tham gia; 84 lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở với 6.088 người tham gia, phổ biến kiến thức PCCC và CNCH cho 3.490 người, tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC đối với 390 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, biên soạn 03 bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định và biện pháp an toàn về PCCC; thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động và Nhân dân thấy rõ trách nhiệm của bản thân và gia đình trong tự giác chấp hành pháp luật về PCCC, công tác quản lý và PCCC rừng. Điển hình như Công ty Điện lực Quảng Trị phát 800 cuốn “Sổ tay PCCC điện cơ sở sản xuất, kinh doanh và công sở” tới các khách hàng sử dụng điện. Huyện Triệu Phong, Đakrông, thành phố Đông Hà tổ chức nhiều đợt họp dân tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và CNCH cho người dân; năm 2017 chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập phòng chống cháy rừng cấp huyện đạt kết quả tốt.  xây dựng và đưa tin về những kết quả nổi bật, biểu dương người tốt, việc tốt, xây dựng nhân rộng các điển hình tiên tiến về thực hiện công tác PCCC tại địa bàn khu dân cư, khu công nghiệp và các cơ quan, doanh nghiệp; gắn việc thực hiện các quy định PCCC với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động”; tuyên truyền hưởng ứng tháng cao điểm về PCCC, tuần lễ an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, ngày toàn dân PCCC… góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC của người dân trên địa bàn.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và CNCH với nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; thường xuyên cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật về PCCC; hướng dẫn, xây dựng một số mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC và mô hình an toàn về PCCC. Chủ động làm tốt công tác thông tin, định hướng dư luận khi có vụ việc lớn xảy ra về PCCC và CNCH; xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật về PCCC; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, khu dân cư treo băng rôn, hình ảnh, pa nô, áp phích và tổ chức tuần hành hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC (04/10), Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động ... qua đó, đã nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia công tác PCCC.

UBND tỉnh ban hành 01 chỉ thị, 07 công văn chỉ đạo, 04 quyết định về công tác PCCC và CNCH. Chỉ đạo chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH; đồng thời rà soát, nghiên cứu các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác PCCC phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình.

Các lực lượng chức năng, nồng cốt là lực lượng công an đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, hướng dẫn về công tác PCCC. Các cơ quan Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Công thương, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Điện lực, Xăng dầu Quảng Trị… đã chủ động trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực về PCCC như: huấn luyện nghiệp vụ về PCCC, quản lý PCCC trong đầu tư xây dựng, công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC, PCCC rừng, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực PCCC... Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị trong công tác PCCC; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước nói chung và công tác quản lý Nhà nước về PCCC nói riêng.

( HY- VPTU)

282 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 155
    • Thành viên Thành viên 8
    • Tổng Tổng 163
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5121213