Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
37-QĐ/TU 24/03/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ
27-CT/TU 03/03/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đẩy mạnh phòng trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, giai đoạn 2020-2025
55-NQTW 11/02/2020 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết của BCT về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của CN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
216-QĐ/TW 01/02/2020 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương
215-QĐ/TW 01/02/2020 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quyết định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương
214-QĐ/TW 01/02/2020 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
213-QĐ/TW 02/01/2020 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định về trách nhiệm của đảng viên công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
212-QĐ/TW 30/12/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
142-KH/TU 07/08/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -  xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4
32-QĐ/TU 06/08/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về chế độ giao ban các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
141-KH/TU 01/08/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiên tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
31-QĐ/TU 17/07/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ
179-KL/TU 16/07/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận Hội nghị lần thứ 22, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
30-QĐ/TU 02/07/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị
29-QĐ/TU 24/06/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về chế độ dự sinh hoạt  chi bộ khu dân cư đối với Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
34-CT/TW 20/05/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
49-KL/TW 10/05/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của BCT khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
94-HD/TW 06/05/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
24-CT/TU 03/05/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị về việc tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên
28-QĐi/TU 25/04/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước  hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
Trang 1 trong 8 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 489
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 490
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17089902