Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
142-KH/TU 07/08/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -  xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4
32-QĐ/TU 06/08/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về chế độ giao ban các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
141-KH/TU 01/08/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiên tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
31-QĐ/TU 17/07/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ
179-KL/TU 16/07/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận Hội nghị lần thứ 22, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
30-QĐ/TU 02/07/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị
29-QĐ/TU 24/06/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về chế độ dự sinh hoạt  chi bộ khu dân cư đối với Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
34-CT/TW 20/05/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
49-KL/TW 10/05/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của BCT khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
94-HD/TW 06/05/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
24-CT/TU 03/05/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị về việc tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên
28-QĐi/TU 25/04/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước  hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
27-QĐi/TU 17/04/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
12-QĐ/UBKTTW 25/03/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Quy định việc thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng
179-QĐ/TW 25/02/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
11-QĐi/TW 18/02/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
84-HD/BTGTW 14/02/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 33-NQ/TW của BCHTW (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
05-KL/BTCTW 01/02/2019 Ban Tổ chức Trung ương Kết luận HN toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
45-KL/TW 01/02/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của BBT khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông
06-KL/TW 30/01/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ năm 2019
Trang 1 trong 8 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 155
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 155
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10507869