Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
17-HD/BTCTW 05/10/2018 Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII
0014-QĐi/TU 03/10/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan Tỉnh ủy
321-HD-UBTVQH14 02/10/2018 Văn phòng Quốc hội Hướng dẫn một s nộid ung về tổ chức lấy phiếu tin nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
118-QĐ/TWĐTN-BQT 28/09/2018 Các bộ, ban, ngành Trung ương Quyết định về việc ban hành Đề án " Nâng cao  năng lực tiến Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022
16-HD/BTCTW 24/09/2018 Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, có các phụ lục kèm theo
101-KH/TU 10/09/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II trong các cơ quan, đoen vị của Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018
67-HD/BTGTW 22/08/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW của BBT về "chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của TTBDCT huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh", có bảng thống kê kèm theo
16-HD/TWTN-BTC 17/08/2018 Các cơ quan khác Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS HCM
04-QĐi/TW 25/07/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ
02-QĐi/TW 18/07/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Quy định của Ban Bí thư về lễ tân đối ngoại đảng
12-HD/BTCTW 06/07/2018 Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
210-TB/VPCP 08/06/2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị
208-TB/VPCP 05/06/2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác chỉ đạo để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho người dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển
65-HD/BTGTW 28/05/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW7, khoá XII của Đảng
28-NQTW 28/05/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII về cải cách hành chính bảo hiểm xã hội
18-CT/TU 25/05/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024
09-QC/TU 24/05/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Quy chế hoạt động của Ban Biên tập, Tổ thư ký, Tổ giúp việc Bản tin Tỉnh ủy Quảng Trị
27-NQ/TW 21/05/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
26-NQ/TW 19/05/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trun gương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhât là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
04-CT-BCA 19/05/2018 Các bộ, ban, ngành Trung ương Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới
Trang 1 trong 5 1 2 3 4 5 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 77
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 77
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5119095