Ban hành Quy định về quy hoạch cán bộ

Ngày 18/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 608-QĐ/TUvề quy hoạch cán bộ. So với các văn bản trước đây, văn bản lần này về công tác quy hoạch cán bộ có nhiều điểm mới, khác cả về mặt phương pháp, số lượng, đối tượng, quy trình và cách làm.

“MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM” - BÀI VIẾT CÓ GIÁ TRỊ ĐỊNH HƯỚNG SÂU SẮC CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết với tiêu đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đây là một bài viết rất hoàn chỉnh, toàn diện, vô cùng súc tích, sâu sắc về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các vấn đề quan trọng trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài viết đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong nước và bạn bè, các chính đảng, chính khách, các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận và dư luận quốc tế. Các ý kiến, bình luận đều bày tỏ sự đồng thuận với nội dung và đón nhận bài viết với niềm tin tưởng, sự hưởng ứng tích cực.

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG TÌNH HÌNH MỚI HIỆN NAY

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Vì vậy, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là quy luật phát triển, là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến sức mạnh, uy tín của Đảng. Kể từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước xây dựng đội ngũ, có tổ chức vững mạnh, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, vì dân vì nước. Sau 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh. Một trong những dấu ấn nổi bật là những thành tựu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2022

Ngày 24/01/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về Năm An toàn giao thông (ATGT) 2022 với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”.

Quy định mới về độ tuổi cán bộ được quy hoạch

Bộ Chính trị ban hành Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 về công tác quy hoạch cán bộ, theo đó nêu rõ các nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi và quy trình nhân sự quy hoạch.

KINH NGHIỆM CỦA QUẢNG TRỊ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, PHỤC HỒI KINH TẾ - XÃ HỘI, THỰC HIỆN THÍCH ỨNG AN TOÀN

Hội đồng lý luận Trung ương, Tạp chí cộng sản và Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp tổ chức Hội thảo cấp khoa học cấp quốc gia với chủ đề: "Nguồn lực và động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 - Tầm nhìn quốc gia và hành động địa phương". Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội thảo.

Một số điểm mới trong quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra các cấp

Ngày 22/12/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 13-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về phòng chống tội phạm

Để thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (sau đây gọi là Kết luận số 13-KL/TW và Chỉ thị số 48-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận, trong đó nêu rõ:

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên: Cần thực chất, hiệu quả

Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là công việc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Quy định 37: Gương soi hàng ngày cho mỗi cán bộ, đảng viên

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thay thế cho Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 về 19 Điều đảng viên không được làm và coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.
Trang 9 trong 41 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 679
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 679
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79679160