Huyện Hướng Hoá: Kết quả sau 15 năm thực hiện nghị quyết về công tác dân tộc

Sau khi BCH Trung ương Đảng khoá IX ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 về “Công tác dân tộc”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xây dựng Chương trình hành động số 37-CTHĐ/TU, ngày 05/11/2003 về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ. Huyện Hướng Hoá là một trong những Đảng bộ đã làm tốt công tác quán triệt và đưa các chủ trương của Đảng về công tác dân tộc đi vào cuộc sống.

Công tác phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực

Sáu tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 07 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; trong đó có một số văn bản quan trọng như: Quyết định số 973-QĐ/TU ngày 25/5/2018 ban hành quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác nội chính và PCTN; Công văn 904-CV/TU, ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 24/1/2018, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra BCĐ TƯ về PCTN tại Quảng Trị; Công văn số 977-CV/TU, ngày 29/5/2018 về việc rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp năm 2018…

Kiểm tra 133 tổ chức đảng về lĩnh vực tài chính đảng

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBKT các cấp đã kiểm tra 06 tổ chức đảng cấp dưới về thu, chi ngân sách (giảm 02 tổ chức đảng). UBKT các cấp đã kiểm tra 133 tổ chức đảng cấp dưới về việc thu, nộp quản lý và sử dụng đảng phí (tăng 27 tổ chức đảng); tổng số đảng viên được kiểm tra trong mốc thời gian kiểm tra 2.112 đảng viên.

Các Ban đảng chú trọng thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các ban đảng, văn phòng tỉnh ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Đã tiến hành kiểm tra 01 tổ chức đảng, giám sát 05 tổ chức đảng.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Thành phố Đông Hà hôm nay là một thành phố xanh – sạch – đẹp. Trong mắt bao du khách khi trở lại thăm Đông Hà không khỏi ngạc nhiên vì sự đổi thay của thành phố này. Và không chỉ có Đông Hà, trung tâm của tỉnh Quảng Trị mà những huyện, thị khác đều đang hướng đến xây dựng một hình ảnh đẹp về môi trường. Đạt được thành quả như ngày hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh và các cấp trong việc đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông báo về việc sử dụng Bản tin Tỉnh uỷ Quảng Trị

Ngày 04/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 85-KH/TU về xây dựng Bản tin Tỉnh uỷ Quảng Trị với mục đích: đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên mặt trận thông tin tuyên truyền, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thông tin, định hướng dư luận xã hội; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin tuyên truyền của cấp uỷ đến cán bộ, đảng viên và phục vụ cho công tác sinh hoạt chi bộ. Bản tin Tỉnh ủy phát hành 01 số/tháng vào ngày 20 hàng tháng.

Sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý đảng viên

Việc rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; là yêu cầu khách quan và cũng là vấn đề có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay, có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực tế hiện nay số lượng đảng viên trong toàn Đảng đông nhưng có mặt chưa mạnh. Một bộ phận đảng viên đã bị thoái hoá, biến chất; tham nhũng, lãng phí; vi phạm pháp luật, suy thoái đạo đức, lối sống… làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Đảng, làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Bám sát Chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018, trong 6 tháng đầu năm, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Một số tình hình về đảng viên của tỉnh hiện nay

Tính đến ngày 31/3/2018, Đảng bộ tỉnh có 44.482 đảng viên (chiếm khoảng 7% dân số toàn tỉnh), trong đó có: 2.365 đảng viên dự bị, chiếm 5,32%; 16.076 đảng viên nữ, chiếm 36,14%; 3.303 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 7,42%; 120 đảng viên là người có đạo, chiếm 0,27%; 9.724 đảng viên là đoàn viên TNCSHCM, chiếm 21,86%; 45 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân, chiếm 0,10%; 2.682 đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, chiếm 6,03%.

Kinh nghiệm học tập và làm theo phong cách làm việc dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sư đoàn 968 - Quân khu 4

Phong cách làm việc dân chủ là một trong những di sản quý báu mà chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đó là lề lối, cung cách, cách thức làm việc của người lãnh đạo, mà đối tượng của sự lãnh đạo đó là cấp dưới, là quần chúng nhân dân. Phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh là mọi việc từ việc to đến việc nhỏ trước khi quyết định làm, phải được bàn bạc dân chủ, lấy ý kiến của mọi người, khi mọi người thống nhất rồi, mới tổ chức thực hiện.
Trang 9 trong 17 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 407
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 407
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 8618391