Điều tra dư luận xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch triển khai điều tra dư luận xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị, từ ngày 15 - 19/5/2023. Cuộc điều tra được thực hiện thông qua hình thức khảo sát trực tuyến trên môi trường mạng xã hội.

Mục đích cuộc khảo sát này nhằm thu thập thông tin, những đánh giá của các tầng lớp Nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh và kết quả thực hiện một số tiêu chí trong Bộ chỉ số đánh giá Phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Thanh tra Chính phủ; qua đó, đề xuất các giải pháp để Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.

Nội dung cuộc điều tra xoay quanh các vấn đề như: nhận thức của người dân về tham nhũng, tiêu cực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đánh giá của người dân về tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; một số nội dung liên quan Bộ Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ và những mong muốn, kiến nghị, đề xuất của người dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp để nâng cao hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực.

Đối tượng khảo sát là cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, với số lượng là 3.000 phiếu. Số phiếu điều tra được phân bổ theo tỉ lệ dân số tại các địa phương.

Để đảm bảo số lượng và chất lượng phiếu, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề nghị Thường trực các huyện, thị, thành ủy, Ban Tuyên giáo các huyện thị, thành ủy chỉ đạo cán bộ, điều tra viên lập kế hoạch triển khai cụ thể, chuyển đường link/mã QR phiếu đến từng tài khoản mạng xã hội (messenger, zalo…) cá nhân cán bộ, đảng viên, người dân. Cá nhân người được mời tham gia thực hiện phiếu khảo sát mở đường link, bấm chọn các nội dung trong phiếu theo đúng quan điểm, suy nghĩ của mình và hoàn thiện phiếu.

Trên cơ sở phân tích, tổng hợp kết quả điều tra, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả giúp Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh đạt mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Phan Hường

70 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 849
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 849
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 64310353