Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tham gia các giải báo chí về xây dựng Đảng 

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm tham gia các giải báo chí về xây dựng Đảng. Đồng chí Hồ Đại Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương và đông đảo lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị nhằm mục đích nâng cao hơn nữa nhận thức năng lực tác nghiệp của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và các cây bút không chuyên trong sáng tác các tác phẩm tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2023. Đồng thời cung cấp thông tin cho phóng viên, cộng tác viên về định hướng chủ đề, lựa chọn chủ đề, đề tài sáng tác các tác phẩm tham gia các cuộc thi trong năm 2023. Cùng với đó, Hội nghị cũng nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, cung cấp tài liệu cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tham gia các cuộc thi trong năm 2023.

Hội nghị tập trung vào các nội dung chính như trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc hưởng ứng, tham gia các Giải báo chí về xây dựng Đảng trong năm 2023; cách thức lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm xây dựng tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; tìm những điểm mới, những vấn đề tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, định hướng, gợi ý đề tài để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia các Giải báo chí về xây dựng Đảng gồm 3 nhóm: Nhóm 1. Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị năm 2023, nhóm 2. Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng và nhóm 3. Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu phát biểu tham luận về những kết quả đạt được, khó khăn hạn chế, chia sẻ kinh nghiệm khi tham giải báo chí xây dựng Đảng, lựa chọn đề tài, thể hiện tác phẩm, những kết quả, bài học rút ra qua cuộc thi viết về “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, một số nội dung về công tác xây dựng Đảng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Đại Nam nhấn mạnh: Giải báo chí về xây dựng Đảng là kênh thông tin quan trọng để tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, biểu dương những tấm gương điển hình, những cách làm hay, sáng tạo cũng như đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên viết về đề tài xây dựng Đảng rất khó, từ khâu chọn đề tài, xác định nội dung, khai thác tư liệu cho đến cách thức thể hiện. Để ngày càng có nhiều người tham gia và có nhiều tác phẩm tham gia các Giải báo chí về xây dựng Đảng cần phải có sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, các cơ quan tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy và các cơ quan, địa phương trong việc định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện cung cấp thông tin cho đội ngũ phóng viên về đề tài mảng xây dựng Đảng thông qua việc giới thiệu mô hình thực tế ở cơ sở. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn cần có sự chuẩn bị trong việc phân công phóng viên, huy động trí tuệ sức mạnh tập thể, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi và có chính sách động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên tham gia bài viết có chất lượng về công tác xây dựng Đảng nói chung, các giải báo chí về xây dựng Đảng nói riêng. Mặt khác, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Trị và các cơ quan báo chí nên có tọa đàm trao đổi tập huấn, trao đổi chủ đề, có phân công phóng viên phù hợp khi tham gia các giải báo chí về xây dựng Đảng nhằm đảm bảo có sự nghiên cứu, chuẩn bị bài bản, phát huy tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ phóng viên, nhà báo từ đó xây dựng tác phẩm báo chí đạt chất lượng.

Việc làm này không chỉ có tác phẩm dự thi các giải báo chí về xây dựng Đảng mà quan trọng hơn là ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, góp phần tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./. Phan Ngân – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

400 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 899
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 899
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78871928