Yêu cầu mang tính nguyên tắc trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết

Để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, điều quan trọng và cơ bản là tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, đồng thời tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết (1).

Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW: Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã có Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực. Hướng dẫn 25-HD/BCĐTW làm rõ một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực theo Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương. Theo đó, đối tượng phòng, chống tiêu cực là cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị.

Tập huấn nghiệp vụ công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2022

Sáng ngày 12/8/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2022 cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Dự và báo cáo tại Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Quốc, Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại diện Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các học viên là đội ngũ Báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo ở các địa phương, đơn vị.

HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỆ THỐNG VĂN BẢN CHỈ ĐẠO & ĐIỀU HÀNH TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ TRÊN WEB VÀ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành Tỉnh ủy Quảng Trị trên web và trên thiết bị di động

Yêu cầu mang tính nguyên tắc trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết

Để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, điều quan trọng và cơ bản là tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, đồng thời tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết (1).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về công tác luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ và tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, ngày 22/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 737-QĐ/TU quy định về công tác luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ.

Bộ Chính trị ban hành Kết luận về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026

Theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026: Trong giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đối với các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị chưa thực hiện giảm đủ 10% biên chế giai đoạn 2016-2021 thì phải đồng thời vừa thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026, vừa phải tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021. Những nơi thực hiện vượt chỉ tiêu giai đoạn 2016-2021 thì phần vượt được tính vào kết quả thực hiện giai đoạn 2022-2026.

Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 723-QĐ/TU, ngày 14/7/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị.

Quy định mới của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Ngày 6/7/2022, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

“Chiếc gương” để mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa”

Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 thay thế Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI về “Những điều đảng viên không được làm”, nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Trang 7 trong 41 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 612
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 612
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76737986