Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Đảng đoàn HĐND tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

Để tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh vừa có Văn bản số 24-CV/BCĐ đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Đảng đoàn HĐND tỉnh thực hiện một số nội dung về giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, theo đó:

Đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh:

- Tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực đối với hệ thống chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, ứng dụng, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của người dân và doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong quá trình điều hành, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu Quốc hội trên địa bàn; công tác tiếp nhận, tập hợp, đề xuất, xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đơn thư của người dân có liên quan đến các tổ chức, cá nhân, liên quan công tác PCTN, tiêu cực, nhất là những đơn thư kéo dài, vượt cấp, đông người đứng tên.

- Kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội đối với lĩnh vực PCTN, tiêu cực trong thời gian tiếp theo.

Đối với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Rà soát, đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực PCTN, tiêu cực; quy trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, việc ứng dụng, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền các cấp đối với các lĩnh vực liên quan đến quyền và lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

- Tự kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh, các lĩnh vực, vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội và người dân quan tâm.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; công tác tiếp nhận, tập hợp, đề xuất, xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đơn thư của người dân có liên quan đến các tổ chức, cá nhân, liên quan công tác PCTN, tiêu cực, nhất là những đơn thư kéo dài, vượt cấp, đông người đứng tên.

- Kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đối với lĩnh vực PCTN, tiêu cực trong thời gian tiếp theo. HY (tổng hợp)

 

365 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 468
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 468
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80166155