Ban hành quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới, ngày 17/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 31-QĐ/TU quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm quy định về nguyên tắc và các tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt thường kỳ của các loại hình chi bộ (gồm chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở).

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2019; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

UBKT cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 39 đảng viên

Thực hiện Điều 32 Điều lệ Đảng, trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 39 đảng viên (tăng 10 đảng viên).

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp đã xử lý kỷ luật 147 đảng viên

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra đối với 184 tổ chức đảng cấp dưới, 248 đảng viên, tập trung kiểm tra việc chấp hành quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm... Qua kiểm tra, cấp uỷ các cấp kết luận có 183 tổ chức đảng và 239 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra; 01 tổ chức đảng và 09 đảng viên thực hiện chưa tốt; đã phát hiện có 02 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

TƯ DUY MỚI, NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Việt Nam qua 90 năm hình thành và phát triển đã để lại những mốc son lịch sử, có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, là thắng lợi của đường lối công vận của Chủ tịch Hồ Chí minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo xây dựng đất nước. Nền tảng tư tưởng của Đảng ta luôn xác định giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng của Đảng, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1635-CV/TU, ngày 11/7/2019 chỉ đạo việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng. Công văn nêu rõ:

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 22/5/2019 của Ban chỉ đạo Đề án Tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Ban Chấp hành Trung ương và Công văn số 4037-CV/BNCTW, ngày 29/5/2019 của Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch tổng kết trong toàn tỉnh.

An ninh mạng dự báo xu hướng 2019

Theo thống kê của các Công ty an ninh mạng có uy tín thì năm 2018, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam đã lên mức kỷ lục 14.900 tỷ đồng, tương đương 642 triệu USD, nhiều hơn 21% so với mức thiệt hại của năm 2017.

Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh có trách nhiệm dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, ngày 24/6/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 29-QĐ/TU quy định chế độ dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư đối với Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nội dung trọng tâm của Quy định số 29-QĐ/TU.
Trang 20 trong 35 << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 363
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 363
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53891177