SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CẤP HUYỆN VÀO CUỘC SỐNG

Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đại hội, vấn đề lớn đặt ra là làm thế nào để đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Để nghị quyết sớm “bén rễ” cuộc sống

Nghị quyết đại hội có vai trò to lớn đối với việc định hướng phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội của từng địa phương, đơn vị. Do đó, việc xây dựng và ban hành các nghị quyết đúng đắn sẽ tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng. Nhưng, để nghị quyết của Đảng hiện thực hóa trong đời sống xã hội thì đòi hỏi nghị quyết đó phải đi vào cuộc sống và được cuộc sống phản ánh lại một cách tích cực, hiệu quả. Vì vậy, thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đòi hỏi sự thống nhất về ý chí và hành động của toàn đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, xã hội, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và sự tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Chỉ thị số 46 CT/TW, ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, ngày 29/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 28 - CT/TU về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Thực hiện Thông báo Kết luận số 176-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; nghiên cứu quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng”, trong hai ngày 24, 25/9/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho 20 giảng viên các Trung tầm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện

MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, CƠ HỘI CHÍNH TRỊ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG THỜI GIAN QUA

Thời gian qua, hoạt động đấu tranh, phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng; góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

TÍNH THUYẾT PHỤC TRONG GIỚI THIỆU NGHỊ QUYẾT VÀ NIỀM TIN CỦA CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN ĐỐI VỚI ĐẢNG

Sắp tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sẽ được học tập, quán triệt nghị quyết của đại hội Đảng các cấp. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào nâng cao tính thuyết phục trong việc giới thiệu nghị quyết của Đảng để tăng cường, củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, tạo thành sức mạnh, ý thức tự giác, sự sáng tạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách hiệu quả?

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Công tác dân vận của chính quyền luôn có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng. Trong những năm qua, công tác dân vận của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân.

BẦU TRỰC TIẾP BÍ THƯ TẠI ĐẠI HỘI: MỞ RỘNG DÂN CHỦ BẦU CỬ TRONG ĐẢNG

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa thành Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 1/8/2019, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt nội dung chỉ thị, kế hoạch, đồng thời thành lập các tiểu ban: nhân sự, văn kiện phục vụ đại hội. Thành lập và triển khai các Tổ công tác do đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp huyện và cấp cơ sở; tương tự, các tổ công tác, tổ chỉ đạo cấp huyện cũng đã thường xuyên kiểm tra, giám sát cấp dưới, kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, giúp cơ sở chuẩn bị tốt hơn về văn kiện và công tác nhân sự. Chọn 02 đảng bộ trực thuộc để tổ chức đại hội điểm cấp huyện và tương đương; 35 TCCS đảng để chỉ đạo đại hội điểm, trong đó có 11 đảng bộ cơ sở được chọn thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 35-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TA

Đảng bộ tỉnh Quảng Trị hiện có 15 đảng bộ trực thuộc (10 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố; 01 đảng bộ khối; 03 đảng bộ trong lực lượng vũ trang, 01 đảng bộ doanh nghiệp được giao một số quyền cấp trên cơ sở), giảm 01 đảng bộ so với cùng kỳ năm 2019 do sáp nhập 2 Đảng bộ Khối; có 503 tổ chức cơ sở đảng (254 đảng bộ cơ sở; 249 chi bộ cơ sở), giảm 49 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) so với cùng kỳ năm 2019 (lý do: sắp xếp tổ chức bộ máy); 26 đảng bộ bộ phận, 2.160 chi bộ trực thuộc (trong đó có 117 chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận). Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 46.995 đồng chí (tăng 6.500 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ)

Cần cảnh giác cao độ trước hoạt động: “Nắn dòng dư luận” – Thủ đoạn tinh vi của thế lực thù địch

“Nắn dòng dư luận” là một thủ đoạn rất tinh vi được các thế lực thù địch sử dụng tinh vi, ngày càng phổ biến trên internet, mạng xã hội và khác so với thủ đoạn tung tin giả. Tin giả là những tin không có thật được bịa đặt có chủ đích của cá nhân hay nhóm người còn “nắn dòng dư luận” là thủ đoạn được xây dựng từ một sự việc, hiện tượng có thật nhưng đối tượng đã thêm, bớt, tăng giảm mức độ, bình luận có chủ đích nhằm bóp méo sự thật. Cho nên tin giả có thể dễ dàng phân định để loại bỏ còn “nắn dòng dư luận” là một thủ đoạn tinh vi đòi hỏi người đọc, người nghe phải có bản lĩnh, bình tĩnh để phân tích nhận định cho đúng với bản chất của sự việc và hiện tượng.
Trang 20 trong 41 << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 40 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 843
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 843
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78318009