Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020

Để hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 thực sự thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2 đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC, ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn “Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp Trung ương và cấp tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 167-KH/TĐTN-XDĐ, ngày 13/4/2020 về việc đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2 đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh năm 2020. (mỗi cán bộ đoàn đi cơ sở ít nhất 2 tháng/năm).

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 01/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chọn 35 tổ chức cơ sở đảng (sau đây viết tắt là TCCSĐ), chiếm 6,94% tổng số TCCSĐ trong toàn tỉnh, đại diện cho tất cả các loại hình để tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy (25 TCCSĐ đại hội điểm, 03 TCCSĐ đại hội thí điểm, và 07 TCCSĐ vừa đại hội điểm vừa đại hội thí điểm).

Hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" và phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hoá công sở.

Chi tiết các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ

Ngày 09/4/2020 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó quy định rõ các đối tượng được hỗ trợ.

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào có tổ chức Đảng thì các tổ chức đoàn thể cũng hoạt động tốt hơn, sản xuất kinh doanh thuận lợi, người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc.

UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 31/3/2020, UBND tỉnh đã quyết định ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024.

Một số kết quả về đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019

Qua báo cáo tổng hợp của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến cuối năm 2019, cấp huyện có 219 tập thể lãnh đạo, quản lý được đánh giá xếp loại, trong đó:

Tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, đoàn thể vào quý IV/2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 168-KH/TU, ngày 27/3/2020 về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020.

Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn về thực hiện chế độ cho cán bộ, công chức huyện, xã sau sáp nhập

Thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính đang được xem là "bài toán khó" khiến nhiều địa phương lúng túng, để thống nhất trong quá trình thực hiện, mới đây Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW.
Trang 20 trong 40 << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 552
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 552
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 70961008