Kết quả hoạt động ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh

Trong tháng 8/2019, hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục ổn định. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 21.731 tỷ đồng, tăng 6,6%, trong đó, tiền gửi tiết kiệm chiếm 77,85% và tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đạt 34.092 tỷ đồng, tăng 8,65% so với cuối năm 2018; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,99% tổng dư nợ. Lãi suất trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định so với tháng trước.

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở phải lấy ý kiến đoàn viên

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn để thích ứng với tình hình và bối cảnh mới khi Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế về lao động và công đoàn trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế là vấn đề có tính cấp bách, chiến lược.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020

Sau gần 6 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (viết tắt là Nghị quyết số 29-NQ/TW) và Chương trình hành động số 95-CTHĐ/TU ngày 23/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết nói trên (viết tắt là Chương trình hành động số 95-CTHĐ/TU), sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"

Ngày 12/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4158/KH-UBND thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021".

Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở

Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở. Hòa giải ở cơ sở có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, củng cố, phát huy những tình cảm tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng dân cư, hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn xã hội tại địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định tặng Huy hiệu Đảng đối với 541 đảng viên đợt 02/9 năm 2019

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và các Công văn, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng về việc tặng Huy hiệu Đảng; xét đề nghị của Ban Thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc; nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã có Quyết định số 1459-QĐ/TU về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9 năm 2019.

Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành tốt các nội dung công việc đã đề ra trong quý II/2019

Quý II là thời gian cao điểm Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị, trọng tâm là các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện các dự án động lực, công trình trọng điểm, tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh và các hoạt động quan trọng khác.

Tình hình thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài trên toàn quốc qua hơn 30 năm đổi mới

Tính đến hết năm 2018, có trên 27 nghìn dự án đầu tư nước ngoài đến từ 130 quốc gia và vũng lãnh thổ đang hoạt động tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 340 tỷ USD, trong đó hơn 191 tỷ USD đã thực hiện. Các dự án đầu tư nước ngoài tập trung chủ yếu vào công nghiệp, chiếm 69% tổng vốn đầu tư đăng ký, tiếp đến là lĩnh vực dịch vụ với tỷ lệ 30% và nông – lâm – ngư nghiệp là 1%.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Với tiềm năng gần 20.000 ha đất đỏ bazan là điều kiện thuận lợi để Quảng Trị phát triển cây hồ tiêu. Trong những năm qua, cây hồ tiêu đã được xác định là một trong những cây công nghiệp dài ngày chủ lực của tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chủ trương về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Ban Dân vận Trung ương. Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức triển khai khá toàn diện, thường xuyên và đạt được nhiều kết quả tích cực. Có thể khẳng định đây là một chủ trương đúng, một phong trào thiết thực, hiệu quả, được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng.
Trang 88 trong 146 << < 40 70 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 798
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 798
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78317160