Một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X “về công tác phụ nữ” và Chương trình hành động số 43-CTHĐ/TU của Tỉnh uỷ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mỗi gia đình về vai trò, vị thế của phụ nữ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước; vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định và nâng cao trong xã hội, tạo điều kiện để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và lòng nhiệt tình của phụ nữ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đơn vị.

Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Quảng Trị tích cực triển khai, hướng dẫn xây dựng các mô hình gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”

Gia đình có vị trí hết sức quan trọng, nó là nền tảng, tế bào của xã hội, là chiếc nôi nuôi dưỡng, giáo dục để hình thành nhân cách, trí tuệ của mỗi con người; vì vậy, việc xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là mục tiêu phấn đấu các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Quảng trị nói chung cũng như của mỗi người phụ nữ nói riêng.

Tỉnh Quảng Trị thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 43 - CTHĐ/TU của Tỉnh uỷ gắn với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu giải phóng phụ nữ và bình đẳng giới; giải quyết các vấn đề về lao động, việc làm, dạy nghề, giáo dục- đào tạo, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ bà mẹ và trẻ em; thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình.

Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường

Hiện nay, tình trạng rác thải nông thôn nhiều nơi chưa được thu gom, xử lý đang là một trong những nguy cơ lớn gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, các cấp Hội phụ nữ Quảng Trị đã tăng cường các hoạt động thực hiện tiêu chí “3 sạch” của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” vừa nhằm đảm bảo lợi ích thiết thân của mỗi gia đình, vừa góp phần thực hiện tiêu chí 17 về môi trường, góp sức xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo bí mật nhà nước trên không gian mạng

Sáng ngày 07/7/2017, tại Hội trường Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác đảm bảo bí mật nhà nước trên không gian mạng; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý II/2017

Ngày 7/7/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý II/2017. Đồng chí Lê Văn Kiệm- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quảng Trị với việc đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016, của BCH Trung ương khóa XII

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 12/12/2006, của Tỉnh ủy (khóa XIV) về đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế Hành lang kinh tế Đông – Tây, Chương trình hành động số 34 -CTHĐ/TU, ngày 22/5/2007, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 05/2/2007, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới và gần 5 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013, của Bộ Chính trị (khóa XI), về hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, đến nay tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh đạt kết quả khá tích cực.

Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017

Sáu tháng đầu năm 2017, thực hiện Kết luận số 38 –KL/TU, ngày 08/12/2016, của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Quảng Trị về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017, Kết luận số 49-KL/TU, ngày 6/3/2017, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2017, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, kết quả đạt được khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tỉnh ủy Quảng Trị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09- NQ/TW ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 trong tình hình mới

Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo và đầu tư kịp thời của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực vượt khó của nhân dân vùng ven biển nên tình hình kinh tế - xã hội ở các xã, thị trấn ven biển của tỉnh Quảng Trị có bước phát triển.

Đoàn kiểm tra của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc tại Huyện Cam Lộ

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Văn phòng Tỉnh ủy, ngày 05/7/2017, Đoàn kiểm tra của Văn phòng Tỉnh ủy do đồng chí Võ Viết Cường, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy đối với Văn phòng Huyện ủy Cam Lộ
Trang 113 trong 130 << < 30 60 100 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 669
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 669
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 64300962