Những kết quả đạt được trên lĩnh vực khoa giáo năm 2018  

Năm 2018, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành vượt mức 24/24 chỉ tiêu KT-XH, trong đó có một số chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Khoa giáo; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra và là tiền đề để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo - Dạy nghề, tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XII) Sở Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều giải pháp tích cực, nhờ vậy đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Mạng lưới trường, lớp ở các cấp học và bậc học phát triển. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì vững chắc. Toàn tỉnh có 9/9 huyện, thị xã, thành phố duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục THCS và xóa mù chữ; tổ chức rà soát sắp xếp lại các đơn vị trường học phù hợp quy mô, điều kiện thực tế của từng địa phương; chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được đẩy mạnh. Chế độ, chính sách đối với giáo viên, đặc biệt là giáo viên vùng khó được quan tâm hỗ trợ phụ cấp ưu đãi kịp thời, đúng chế độ.

Công tác đào tạo nghề cho lao động được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, tính đến tháng 10/2018, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề được 11.180 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54,5%, qua đào tạo nghề đạt 39% và đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 30%; thực hiện nhiều giải pháp trong việc làm, xuất khẩu lao động, dạy nghề, giảm nghèo.

Năm 2018, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đào tạo liên cấp học từ mầm non đến THPT tại Quảng Trị, Trường hội nhập quốc tế iSCHOOL được xây dựng tại Quảng Trị, tháng 12/ 2018, iSchool Quảng Trị tổ chức khánh thành khối Mầm non, tuyển sinh học kỳ 2 năm học 2018 - 2019; tháng 3 năm 2019 sẽ tổng khánh thành. Với mục tiêu năm học 2019 - 2020, Trường sẽ đón 650 học sinh từ khối Mầm non và THPT về học tập tại trường.

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm qua có những chuyển biến tích cực, hiệu quả và ngày càng gần với thực tiễn cuộc sống. Các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh triển khai trên nhiều lĩnh vực, tập trung triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm, các dự án KH&CN về phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, tiềm năng, có triển vọng cũng như tập trung hoàn thiện, chuyển giao các công nghệ, các mô hình mới gắn với thực tiễn sản xuất của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Các nhiệm vụ được điều chỉnh tổ chức theo hướng giải quyết đồng bộ các khâu trong chuỗi giá trị sản phẩm, định hướng liên kết “4 nhà” để tạo tiền đề nhân rộng được quan tâm.

Việc ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và tại các doanh nghiệp đã mang lại hiệu quả. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học; xây dựng thương hiệu nhằm nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường được chú trọng. Ngành đã thực hiện mô hình ứng dụng IoT vào việc điều khiển hệ thống nhà kính nhằm tạo nên mô hình trồng cây trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao, giúp hạn chế về sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang diễn ra, cung cấp cho người dân những thông tin cần thiết và kết nối người nông dân với nhà khoa học và các doanh nghiệp. Xây dựng các phần mềm phục vụ quản lý cho phép các truy cập vào hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ liên quan từ xa.              

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân luôn được chú trọng; ngành Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh việc chăm sóc sức khỏe cho người dân, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tổ chức cung cấp dịch vụ công, bảo đảm các dịch vụ cơ bản, đồng thời khuyến khích cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu. Tiến hành sáp nhập các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào các Trung tâm Y tế cấp huyện nhằm một bước tinh gọn bộ máy, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, toàn tỉnh có 19 bệnh viện và phòng khám đa khoa khu vực; 141 trạm y tế xã, phường, thị trấn và cơ sở y tế khác; có 2.025 giường bệnh (không kể trạm xá), tăng 16,71% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 30 giường bệnh/10.000 dân. Đội ngũ cán bộ y tế ngày càng được tăng cường về chất lượng chuyên môn; có 2.546 cán bộ ngành y; đạt 9,1 bác sĩ/10.000 dân; có 184 cán bộ ngành dược, tăng 0,55%; có 138 xã đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2011-2020, đạt 97,87%. Công tác khám, chữa bệnh được duy trì tốt và từng bước nâng cao chất lượng.

Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã triển khai sâu rộng; tập trung tuyên truyền những điểm mới của chính sách dân số giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND, ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh. Công tác truyền thông, giáo dục và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản được tăng cường

Hoạt động thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước với dưới nhiều hình thức phong phú và đa dạng; năm 2018 đã tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh Quảng Trị lần thứ VII-2018; tại Hội thi Thể thao Người Khuyết tật toàn quốc, tỉnh Quảng Trị có 23 vận động viên tham gia tranh tài 03/10 môn thi đấu, kết quả đã giành nhiều huy chương, là 01 trong 05 đơn vị xuất sắc của hội thi. Công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học được chú trọng, chất lượng phong trào được nâng lên rõ rệt. Thể thao quần chúng được đẩy mạnh va nâng cao chất lượng hoạt động; công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học được chú trọng, chất lượng phong trào được nâng lên. Thể thao thành tích cao được quan tâm, tiếp tục duy trì luyện tập thường xuyên các lớp năng khiếu, đội tuyển tỉnh và đội tuyển trẻ.

Về lĩnh vực gia đình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, ngày 02/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới”. Thông qua các hoạt động nhân các ngày truyền thống, ngày lễ đã truyền tải nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, khuyến khích bồi đắp và xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống của người Việt Nam trong quan hệ ứng xử với gia đình, cộng đồng và xã hội, tiến tới xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, đưa ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trở thành ngày hội của toàn dân. 

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo một cách tích cực. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các chính sách, chương trình quốc gia, sân chơi... nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em. tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” được diễn ra từ ngày 01-30/6 nhằm đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được tham gia vào các vấn đề về trẻ em và quyền được bảo vệ để không bị xâm hại trong thế giới công nghệ số; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình trong việc phát huy các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển toàn diện của trẻ; thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh…

Công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường trong năm có nhiều kết quả quan trọng, việc quản lý tài nguyên, đất đai, khoáng sản được tăng cường; chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường, kiên quyết dừng chủ trương đầu tư đối với các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Huy động nhiều nguồn vốn để từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo. Công tác giao đất, cho thuê đất, đo đạc, lập bản đồ địa chính được triển khai thực hiện nghiêm túc và đồng bộ. Kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức sử dụng đất không đúng tiến độ hoặc sử dụng sai mục đích. Ngành Tài nguyên và Môi trường phối hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu và tác nghiệp điều hành trong cơ quan hành chính; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng biển, ven bờ và hải đảo tỉnh Quảng Trị. Bộ cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hệ thống trên nền WebGIS, mã nguồn mở đảm bảo hệ thống CSDL chạy trực tuyến, đưa vào thực tiễn vận hành, sử dụng.

 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh hiện có 38 thành viên và 4 đơn vị trực thuộc với trên 11.000 hội viên, trong đó trên 8.200 người có trình độ đại học trở lên.  Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội từng bước có chiều sâu. Theo đó, đã triển khai và tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chương trình, đề án, dự án lớn của tỉnh

Ngành Bảo hiểm xã hội đã triển khai thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh một cách thiết thực. Năm 2018, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ước đạt ước đạt 586.198 người, tăng 5.608 người so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc ước đạt 49.950 người, BHXH tự nguyện 1.915 người, BHTN 41.350 người, BHYT 584.283 người, vượt chỉ tiêu được giao. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN hơn 1.200 tỉ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2017, đạt hơn 101% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong năm đã giải quyết cho 26.277 lượt người hưởng chế độ BHXH với số tiền chi trả hơn 199 tỉ đồng. Tổ chức giám định và thanh toán, quyết toán cho trên 1.211 nghìn lượt khám chữa bệnh BHYT, tăng 6.500 lượt so với năm 2017 với tổng chi phí thẩm định trên 453 tỉ đồng. Chi phí KCB BHYT toàn tỉnh khoảng 657 tỉ đồng, vượt 4% so với dự toán được giao.

Có thể nói, năm 2018 các ngành trong khối Khoa giáo đã thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ đó góp phần đưa công tác Khoa giáo của Đảng ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 Hoàng Anh Tuấn

858 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 975
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 975
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81592238