Đảng với mùa xuân, mùa xuân với Đảng 

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên như được đất trời và lịch sử sắp đặt sẵn là Đảng với mùa Xuân, mùa Xuân với Đảng! Ngày thành lập của Đảng cũng là ngày khởi đầu của một mùa Xuân. Điều đó cũng đồng nghĩa với Đảng là mùa Xuân dân tộc, "Là Đạo đức, là Văn minh".

Có lẽ đó là một sự tình cờ nhưng sự tình cờ ấy đã đem lại một niềm tự hào riêng có của đất nước, con người Việt Nam. Đó là kể từ ngày 3 tháng 2 năm 1930. “Đảng với mùa xuân, Mùa xuân với Đảng” đã trở thành một cặp song hành mãi mãi cùng không gian, thời gian và tấm lòng, tình cảm mến yêu, trân trọng, cảm phục của mỗi một người con đất Việt đối với Đảng. Và cũng từ mùa xuân ấy, hàng năm cứ vào độ xuân về, cả dân tộc lại rạo rực chào đón, kỷ niệm ngày ra đời của Đảng, đội tiên phong chính trị của giai cấp, dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giai cấp.

Năm 2019 đã đến với mọi người, mọi nhà, mọi đất nước, dân tộc trên trái đất, cũng là lúc đất nước dân tộc Việt Nam lại rạo rực chuẩn bị kỷ niệm 89 năm ngày “Đảng ta” ra đời. Tám mươi chín mùa xuân qua là 89 năm ròng Đảng chiến đấu không ngừng, không mệt mỏi cho hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc, ấm no của dân tộc. Với Đảng ta, càng tới mùa xuân càng trẻ trung, dạn dày, càng tràn đầy sức sống. Bởi Đảng ta là Đảng chiến đấu, dựng xây với mục đích, lý tưởng cao cả, không ngoài mục đích nào khác là vì hạnh phúc của dân tộc, vì tương lai của đất nước Việt Nam. Cũng bởi Đảng luôn gắn bó máu thịt với dân, Đảng với dân, dân với Đảng là một “Bao nhiêu quyền lợi đều vì dân, bao nhiêu hạnh phúc đều vì dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng của dân tộc ta đã khẳng định: “Đảng ta là một Đảng phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, của giai cấp vô sản chứ không vì lợi ích nào khác...” Một Đảng luôn coi trọng việc chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để tạo nên sức mạnh vô địch, đập tan mọi xích xiềng nô lệ của chủ nghĩa đế quốc, thực dân, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Đảng ta đã biết đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, chiến đấu hy sinh vì lợi ích của nhân dân. Mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng ta đều vì lợi ích của dân tộc. Chính vì lẽ đó, mà trên thế giới này chưa ở đâu và chưa có dân tộc, đất nước nào khi nhắc đến, nói đến Đảng cầm quyền lại có một sự trân trọng, tự hào, yêu quý Đảng như dân tộc Việt Nam. Hai tiếng “Đảng ta” đó là một sự khẳng định những gì đáng trân trọng nhất, quý mến nhất, gần gũi, tin cậy nhất mà nhân dân giành riêng cho Đảng.

Đảng là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng thật ý nghĩa, là sự lựa chọn mang tính quy luật, tính lịch sử, để rồi từ đó “ý Đảng, lòng dân” trở thành vũ khí “bách chiến bách thắng”, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì lý tưởng sáng ngời “không có gì quý hơn độc lập tự do”, đem lại mùa Xuân bất tận cho dân tộc.

Đã là người dân Việt Nam yêu nước, ai ai cũng đều cảm thấy tự hào bởi vì dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã lần lượt đánh bại hai Đế quốc to là Pháp và Mỹ, thống nhất đất nước và đưa cả nước cùng đi lên CNXH và giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng XHCN, làm cho thế và lực, vị trí và uy tín của Đảng, của đất nước ngày càng cao trên trường quốc tế. Những chiến thắng to lớn và vĩ đại đó không chỉ là chiến thắng của một dân tộc “đất không rộng, người không đông” và còn đầy những gian khó trên con đường phát triển mà còn là chiến thắng của lương tri, thời đại trong cuộc đương đầu với những thế lực đen tối của chủ nghĩa đế quốc đang âm mưu đặt ách thống trị của chúng lên mọi dân tộc trên thế giới.

Để giành được những chiến thắng to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực như vậy là nhờ trong suốt 89 năm qua, dưới sự dìu dắt, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự trung thành tuyệt đối, vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về xây dựng Đảng vào thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng đã làm cho Đảng ta thực sự là Đảng của giai cấp, dân tộc, thực sự là Đảng của “Muôn vạn tấm lòng niềm tin” như nhà thơ Tố Hữu đã từng khẳng định.

Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng năm nay diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố và tăng cường. Với những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 89 năm qua, nhân dân ta đều có quyền tự hào với một niềm tin mãnh liệt: Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đem lại những mùa Xuân cho đất nước, sức Xuân của lòng người. Một mùa Xuân mới đã về. Với bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua 89 mùa Xuân, với sức sáng tạo luôn tươi mới như “chồi non, lộc biếc”, tin rằng Đảng ta sẽ lãnh đạo đất nước vượt qua thử thách, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh để cập bến vinh quang.

Năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2018, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra, tạo tiền đề và niềm tin để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2021, chuẩn bị tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Bản Di chúc lịch sử của Bác Hồ. Vì vậy, với tấm lòng thành kính và thiêng liêng của mỗi người Việt Nam dành cho Đảng, và mong muốn trong thời gian tới, Đảng sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhất cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng đúng với tinh thần “xây dựng Đảng là then chốt” để Đảng thực sự trở thành “là đạo đức, là văn minh”, là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Trần Văn Toàn, Trường Chính trị Lê Duẩn

1398 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 785
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 785
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81538980