Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến quan trọng 

Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 36 văn bản quan trọng để chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Các tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành 283 văn bản, thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; tổ chức 46 cuộc kiểm tra, giám sát, đôn đốc về công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng, ban hành 27 văn bản quy phạm pháp luật quy định về PCTN và 89 văn bản thuộc lĩnh vực quản lý có tác dụng phòng chống tham nhũng.

Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp ủy đã tổ chức Hội nghị chuyên đề tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Kịp thời ban hành các chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, nhiệm vụ công tác biên phòng, công tác bảo vệ an ninh trật tự, lãnh đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều nội dung có tính sáng tạo. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, biên phòng, công an được thực hiện nghiêm túc.

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 24/1/2018 về thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại Quảng Trị. Ban hành Kế hoạch thực hiện Công văn số 208-CV/BCĐTW, ngày 15/11/2018 về thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo. Ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại tỉnh Quảng Trị.

Duy trì đúng định kỳ, có chất lượng các hội nghị giao ban công tác nội chính,   các cơ quan tiến hành tố tụng; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh về chủ trương định hướng xét xử một số vụ án theo đúng tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị.

 HY (tổng hợp)

1660 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1056
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1056
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81587500