Phải tạo được điểm mới trong việc chăm lo lợi ích để tập hợp, thu hút đoàn viên công đoàn 

Năm 2019, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, cũng là năm kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019), năm đầu tiên Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực. Nhiều cơ hội nhưng cùng không ít thách thức đặt ra đối với hoạt động và tổ chức Công đoàn, đòi hỏi mỗi cấp công đoàn, mỗi cán bộ công đoàn phải chủ động với tinh thần “chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm” để nỗ lực trong đổi mới hoạt động, từng cấp công đoàn phải có được những điểm mới trong tổ chức hoạt động; sáng tạo trong việc tổ chức có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; tiếp tục cụ thể hoá chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 3, khoá XII đề ra trong năm 2019.

Trước hết, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, những giải pháp thực hiện sáng tạo trong năm 2018 để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu cam kết thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và chương trình công tác của Ban Chấp hành đề ra trong năm 2018. Năm 2019, với đặc điểm tình hình mới, trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, tiếp tục lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy lợi ích đoàn viên làm trung tâm để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ), tổ chức cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, sửa đổi Bộ Luật Lao động 2012 và các văn bản pháp luật liên quan đến NLĐ. Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật lao động, công đoàn tại các doanh nghiệp; tham gia giải quyết kịp thời, dứt điểm những kiến nghị, đề xuất chính đáng của đoàn viên, NLĐ;  hướng dẫn, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp. Cùng với cơ quan quản lý nhà nước giám sát và hướng dẫn việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đúng pháp luật qui định, đề nghị xử lý nghiêm khắc các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm; thông qua việc giám sát thường xuyên để quyền và lợi ích của đoàn viên, NLĐ được thực hiện nghiêm túc, không hình thức. Tăng cường vai trò đại diện của công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở  (CĐCS) trong tham gia quản lý; tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ tại các doanh nghiệp. Nghiên cứu, đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước, phối hợp với các doanh nghiệp để có các chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn thực sự hiệu quả; đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà để đem đến nhiều phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ trên địa bàn. Các chương trình hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tết Sum vầy”, chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” tiếp tục triển khai lan toả sâu rộng đến NLĐ. Công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật lao động được tổ chức nhiều hơn tại cơ sở, doanh nghiệp…

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) được tiến hành từ cơ sở; mỗi công đoàn cơ sở phải có một hoạt động, việc làm ý nghĩa. Thông qua các hoạt động để đoàn viên, CNVCLĐ tự hào truyền thống về giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam trong quá trình hình thành và phát triển, khẳng định được vai trò của tổ chức Công đoàn theo Hiến pháp và pháp luật qui định, là tổ chức chính trị-xã hội duy nhất đại diện cho giai cấp công nhân và lực lượng CNVCLĐ trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước. Ngoài những hoạt động tuyên truyền trong dịp kỷ niệm, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức trao giải thưởng cho CNLĐ trực tiếp sản xuất, công tác có thành tích thi đua xuất sắc tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Chỉ đạo một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở biên soạn lịch sử phong trào công nhân và hoạt động công đoàn qua các thời kỳ để ghi nhận lịch sử. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ, nhất là những vấn đề nảy sinh khi Việt Nam thực hiện hiệp định CPTPP; chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp tích cực nhằm giải quyết những phát sinh ở cơ sở, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 3 (khóa XII) xác định những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Triển khai hiệu quả Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh về “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của điạ phương” trong các cấp công đoàn. Phát động tổ chức đợt thi đua cao điểm thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị. Thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh; sắp xếp hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn giai đoạn 2018-2023”.

Năm 2019 toàn tỉnh phấn đấu phát triển được 2.200 lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, thành lập mới được 36 CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp. Xây dựng đề án tổ chức sắp xếp lại tổ chức Công đoàn theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và Tỉnh ủy theo hướng tinh gọn, gắn với việc đào tạo nâng cao kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn trong tình hình mới. Đổi mới công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CĐCS theo hướng đào tạo kỹ năng gắn với hoạt động thực tiễn của từng loại hình CĐCS. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu phát triển Đảng trong các đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, cán bộ làm công tác nữ công công đoàn các cấp; phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ tại các doanh nghiệp có đông lao động nữ; quan tâm chăm lo, giúp đỡ nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện nghiêm kỷ cương công tác tài chính công đoàn, có giải pháp để thu đủ kinh phí công đoàn theo qui định của pháp luật, kiên quyết khởi kiện các đơn vị vi phạm không thực hiện trích nộp kinh phí theo qui định, tăng tỷ lệ chi kinh phí hoạt động tại CĐCS, tập trung kinh phí cho công tác phát triển đoàn viên, tư vấn, hỗ trợ, thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ...

Với những nội dung, nhiệm vụ được tập trung triển khai trong năm 2019, từng cấp, từng cán bộ công đoàn có tư duy nhận thức mới trong bối cảnh mới để sáng tạo trong tổ chức thực hiện, với tinh thần “công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới”, công đoàn phục vụ đoàn viên, hướng trọng tâm hoạt động công đoàn vào việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích thiết thực của đoàn viên và NLĐ để tập hợp thu hút đoàn viên./.

                             Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

549 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 240
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 240
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15963525