Quý IV/2018, thi hành án dân sự đạt 79% vụ việc 

Trong quý IV, công tác thi hành án dân sự đã thụ lý 1.653 việc.

Trong đó: 1.095 việc có điều kiện thi hành; 551 việc chưa có điều kiện thi hành; đã thi hành xong 861 việc đạt tỷ lệ 79%; ủy thác 07 việc; chuyển kỳ sau 749 việc. Về tiền, thụ lý hơn 288 tỷ đồng; trong đó: 107,4 tỷ đồng có điều kiện thi hành; 169 tỷ đồng chưa có điều kiện thi hành; uỷ thác 11,816 tỷ đồng; đã thi hành hơn 54,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 51%; số tiền phải thi hành chuyển kỳ sau là 222,2 tỷ đồng. HY

107 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 197
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 201
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7783691