Quý IV/2018, thi hành án dân sự đạt 79% vụ việc 

Trong quý IV, công tác thi hành án dân sự đã thụ lý 1.653 việc.

Trong đó: 1.095 việc có điều kiện thi hành; 551 việc chưa có điều kiện thi hành; đã thi hành xong 861 việc đạt tỷ lệ 79%; ủy thác 07 việc; chuyển kỳ sau 749 việc. Về tiền, thụ lý hơn 288 tỷ đồng; trong đó: 107,4 tỷ đồng có điều kiện thi hành; 169 tỷ đồng chưa có điều kiện thi hành; uỷ thác 11,816 tỷ đồng; đã thi hành hơn 54,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 51%; số tiền phải thi hành chuyển kỳ sau là 222,2 tỷ đồng. HY

24 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 161
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 165
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5947890