Tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2018

Năm 2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã thực hiện tại Việt Nam là 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm 2017. Mặc dù vốn thực hiện của khu vực đầu tư nước ngoài năm 2018 vẫn tăng so với cùng kỳ nhưng mức tăng đã giảm nhẹ so với năm 2017 (năm 2017, vốn thực hiện tăng 10,7% so với năm 2016).

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Để tiếp tục thực hiện thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, Kế hoạch số 48/KH-UBATGTQG, ngày 31/1/2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Năm An toàn giao thông 2019, UBND tỉnh Quảng Trị triển khai Kế hoạch Năm An toàn giao thông, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người điều khiển mô tô, xe gắn máy, doanh nghiệp và lái xe vận tải hành khách. Phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên 5% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; giảm trên 10% số nạn nhân thương vong do TNGT liên quan đến xe ô tô vận tải khách và xe mô tô, xe gắn máy so với năm 2018.

Những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2019

Thường trực Tỉnh uỷ vừa ban hành thông báo về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019 đối với Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ.

Những nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy đã có thông báo về các nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm năm 2019

Thường trực Tỉnh uỷ vừa có kết luận về các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2019 đối với Văn phòng Tỉnh uỷ.

Thường trực Tỉnh uỷ kết luận các nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019 đối với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Thường trực Tỉnh uỷ vừa ban hành thông báo kết luận các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019 đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Ngày 25/2/2019, Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 179-QĐ/TW về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Quy định này thay thế Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58 ngày 7/5/2007) của Bộ Chính trị.

Chỉ thị của Ban Bí thư về naâg cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng

Ngày 21/1/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2019 và tặng quà, hỗ trợ đối với các đảng viên cao tuổi đảng

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và các Công văn, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng về việc tặng Huy hiệu Đảng; xét đề nghị của Ban Thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc; nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã có Quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2019 đối với 396 đảng viên có đủ 70, 65, 60, 55, 50, 40 và 30 tuổi đảng.

Một số vấn đề rút ra qua rà soát thực hiện các Thông báo kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2018

Nhằm nắm bắt việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện các Thông báo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ đã thành lập Tổ rà soát và giao Văn phòng Tỉnh uỷ là cơ quan chủ trì giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ rà soát việc thực hiện các thông báo kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.
Trang 94 trong 146 << < 40 70 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 666
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 666
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78318931