Một số tình hình công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, đảm bảo an ninh tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, tổ chức điều tra, định hướng dư luận xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch về tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020; chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nhất là tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, về tình hình đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng dẫn lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh  lần thứ XVI. Kịp thời ban hành các kế hoạch, báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác tuyên giáo bảo đảm chất lượng, đúng yêu cầu... Công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiến hành tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, xây dựng phương án nhân sự cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tích cực rà soát, bổ sung quy hoạch, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016 - 2021, 2021 - 2026 của một số địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện quy trình bổ sung 02 đồng chí Tỉnh ủy viên, 03 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 01 Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý của các địa phương, cơ quan đơn vị... Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, tập trung theo dõi, giám sát, nắm tình hình các tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, cán bộ được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa tới; kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng... Công tác dân vận của hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tích cực, chủ động nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân trong tỉnh, phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, đại hội đảng các cấp. Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận. Công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các cơ quan liên quan tiếp tục được ký kết và triển khai thực hiện sâu rộng. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm, thực hiện tốt; nhất là vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, tiếp công dân và đối thoại, giải quyết những vấn đề chính đáng, hợp pháp của Nhân dân... Về tình hình chuẩn bị nội dung và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, các Kết luận, Quy định, Hướng dẫn của Trung ương về công tác đại hội. Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết triệu tập đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành thông báo về duyệt nội dung, nhân sự đại hội các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tính đến ngày 12/7/2020, đã tổ chức duyệt nội dung, nhân sự cho 6/15 đơn vị...; đã có 3/15 cấp ủy tổ chức đại hội cấp trên cơ sở. Công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh được triển khai tích cực, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                                                                                                                                                                                           HY- VPTU

355 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 183
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 183
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20932267