Kết quả rà soát việc thực hiện các thông báo, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với Sở Công thương

Vừa qua, Tổ rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Sở Công thương để rà soát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao tại 05 văn bản sau: Kết luận số 49-KL/TU, ngày 06/3/2017 về một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2017; Thông báo số 292-TB/TU, ngày 01/9/2017 về kết quả làm việc với Công ty TNHH sản xuất – thương mại Hưng Phát; Kết luận số 78-KL/TU, ngày 05/12/2017 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Thông báo số 443-TB/TU, ngày 19/6/2018 về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm đầu tư trên địa bàn tỉnh; Cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu Sở Công Thương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018.

Tỉnh Quảng Trị hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khoá XII

Thực hiện Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 28/5/2018, của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 92 - KH/TU, ngày 19/6/2018 về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng”. Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp uỷ trực thuộc đã nghiêm túc triển khai thực hiện.

Một số kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp tỉnh 9 tháng đầu năm 2018

9 tháng đầu năm 2018, cơ quan điều tra đã khởi tố mới 308 vụ/433 bị can; chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 236 vụ/369 bị can; đình chỉ 14 vụ/14 bị can; tạm đình chỉ 36 vụ/15 bị can. Tiếp nhận 432 tin báo tố giác tội phạm, xử lý 393 tin báo, đạt 91%.

Một số kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội 9 tháng đầu năm 2018

Trên cơ sở nắm chắc tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, lực lượng Công an thực hiện tốt vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm và các loại tội phạm nguy hiểm.

Một số tình hình trật tự an toàn xã hội 9 tháng đầu năm 2018

9 tháng đầu năm, phạm pháp hình sự xảy ra 287 vụ, làm bị thương 50 người, thiệt hại tài sản khoảng 3,5 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2017: tăng 72 vụ, giảm 03 người chết; giảm 15 người bị thương, thiệt hại tài sản giảm 4,3 tỷ đồng).

Hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp

Hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp; bảo đảm cho cấp ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Đồng thời giúp tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn trong doanh nghiệp tinh gọn, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt những quy trình trung gian, nâng cao chất lượng tham mưu. Đó là mục đích, yêu cầu của Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 5-10-2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khó

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng trị thực hiện tốt phong trào “Thi đua quyết thắng”

Phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được triển khai thực hiện nhằm phát huy cao độ ý chí, tinh thần nghị lực và tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác.

Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018

Hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), đồng thời, nhằm tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Theo đó, thời gian tổ chức Ngày hội diễn ra trong 01 ngày, tập trung trong khoảng từ ngày 1/11 đến ngày 18/11/2018.

Xây dựng nông thôn mới gắn liền với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, xây dựng nông thôn mới nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, môi trường xanh, sạch, đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Do vậy, chương trình này đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, trong đó vấn đề cơ bản và lâu dài là thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở.

Kết quả sau 02 năm thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg, ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1722/QD-TTg, ngày 02-9-2016, nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin).
Trang 80 trong 127 << < 30 60 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 100 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 490
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 490
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60838589