Quảng Trị: Những kết quả đáng ghi nhận sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hãy cảnh giác để không mơ hồ trước những luận điệu tuyên truyền, cổ xuý chủ nghĩa tư bản

Trong thời gian qua, các thế lực phản động, thù địch ra sức chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mọi lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Với những thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm và luận điệu sai trái, thù địch, chúng chúng tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những thành quả cách mạng và bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN; ra sức công kích con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn. Mặt khác, chúng ra sức tuyên truyền cổ xúy, tô hồng chế độ nhà nước Tư bản. Chúng cho rằng, Chủ nghĩa tư bản là con đường duy nhất đúng của nhân loại, là văn minh, là dân chủ, là giàu mạnh... Chúng cho rằng: “Những ước mơ của chủ nghĩa xã hội thì chính chủ nghĩa tư bản đã thực hiện rồi. Người ta có thể dễ dàng tìm thấy ở chủ nghĩa tư bản những lời giải đáp đầy đủ cho mọi vấn đề được đặt ra trong đời sống loài người”!...

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Trị: Tổ chức tiếp sóng buổi thuyết trình của chuyên gia Nhật Bản

Ngày 11/7/2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức tiếp sóng truyền hình trực tuyến buổi thuyết trình của chuyên gia Nhật Bản về chủ đề “chia sẻ kinh nghiệm xây dựng bộ máy chính quyền trung ương và chính quyền địa phương; cải cách hành chính ở Nhật Bản”.

Công tác Giáo dục Lý luận chính trị tại các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2017

6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố (Trung tâm BDCT cấp huyện) và các Đảng bộ trực thuộc đã thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị theo đúng nội dung chương trình, kế hoạch đề ra. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản, bồi dưỡng các chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ; các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể; thực hiện các chương trình bồi dưỡng, tổ chức các hội nghị thông tin thời sự và cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp được các trung tâm triển khai thực hiện nghiêm túc.

Việc thực hiện nguyên tắc Tập trung dân chủ trong đấu tranh tự phê bình và phê bình tại Chi bộ VKSND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Trong những năm vừa qua, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hướng Hóa đã nỗ lực đổi mới toàn diện phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, từng bước khắc phục những tồn tại, khiếm khuyết của nhiệm kỳ trước, quyết tâm xây dựng Chi bộ VKSND huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X “về công tác phụ nữ” và Chương trình hành động số 43-CTHĐ/TU của Tỉnh uỷ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mỗi gia đình về vai trò, vị thế của phụ nữ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước; vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định và nâng cao trong xã hội, tạo điều kiện để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và lòng nhiệt tình của phụ nữ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đơn vị.

Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Quảng Trị tích cực triển khai, hướng dẫn xây dựng các mô hình gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”

Gia đình có vị trí hết sức quan trọng, nó là nền tảng, tế bào của xã hội, là chiếc nôi nuôi dưỡng, giáo dục để hình thành nhân cách, trí tuệ của mỗi con người; vì vậy, việc xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là mục tiêu phấn đấu các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Quảng trị nói chung cũng như của mỗi người phụ nữ nói riêng.

Tỉnh Quảng Trị thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 43 - CTHĐ/TU của Tỉnh uỷ gắn với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu giải phóng phụ nữ và bình đẳng giới; giải quyết các vấn đề về lao động, việc làm, dạy nghề, giáo dục- đào tạo, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ bà mẹ và trẻ em; thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình.

Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường

Hiện nay, tình trạng rác thải nông thôn nhiều nơi chưa được thu gom, xử lý đang là một trong những nguy cơ lớn gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, các cấp Hội phụ nữ Quảng Trị đã tăng cường các hoạt động thực hiện tiêu chí “3 sạch” của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” vừa nhằm đảm bảo lợi ích thiết thân của mỗi gia đình, vừa góp phần thực hiện tiêu chí 17 về môi trường, góp sức xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo bí mật nhà nước trên không gian mạng

Sáng ngày 07/7/2017, tại Hội trường Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác đảm bảo bí mật nhà nước trên không gian mạng; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Trang 33 trong 51 << < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 50 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 160
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 160
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5617884