Một số giải pháp giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Trong những năm qua, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị luôn được các cấp, các ngành chú trọng. Để giải quyết việc làm cho lực lượng lao động của địa phương, tỉnh đã xây dựng, thực hiện các chính sách thúc đẩy kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phát triển. Các cơ quan chức năng tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh; lựa chọn các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín, đúng pháp luật để giới thiệu đến các địa phương tư vấn, tuyển chọn lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng... Nhờ vậy, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh từ năm 2016-2020 đã đạt được kết quả hết sức quan trọng.

Tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè

Nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè; UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan liên quan, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19; kịp thời phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em khi phải tham gia cách ly do dịch bệnh và những trường hợp mất an toàn để hạn chế thấp nhất những tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em….

Sở Khoa học – Công nghệ chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”

Hiện nay, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp minh bạch thông tin về sản phẩm hàng hóa, thuận lợi cho công tác quản lý, đồng thời chống gian lận thương mại, truy cập thông tin nhanh chóng và chính xác. Đứng trước yêu cầu đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã có kế hoạch tổ chức hội thảo “Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, dự kiến được tổ chức vào quý III/2021.

CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA - TỪ CHỦ TRƯƠNG, NHẬN THỨC ĐẾN NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU

Hiện nay, cuộc cách mạng 4.0 đang có những tác động tới sự phát triển của thế giới trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 chính là chuyển đổi số với sự tích hợp của số hóa, kết nối, siêu kết nối và xử lý dữ liệu thông minh. Đây là quá trình phát triển tất yếu trên toàn cầu và Việt Nam cũng không thể nằm ngoài lộ trình ấy.

GIA ĐÌNH BÌNH AN - XÃ HỘI HẠNH PHÚC

Trong mỗi người chúng ta, gia đình là điểm tựa vững chắc và là bến đỗ bình yên không đâu sánh bằng đối với mỗi con người, nơi tràn ngập tình yêu thương để ta trở về. Đó là tổ ấm của mỗi người, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Gia đình cũng là tế bào của xã hội, nơi bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, quý báu của dân tộc, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc là góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về việc lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 6/5/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo Ðại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII; để Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 đạt kết quả tốt, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các thế hệ cựu chiến binh, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 23/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 06 - CT/TU về việc lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo đổi mới học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng

Học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và hệ thống chính trị. Đây là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và không ngừng đổi mới công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về thu hồi tài sản tham nhũng

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Đây là Chỉ thị đầu tiên của Trung ương Đảng về vấn đề này.

Giao ban Cộng tác viên Dư luận xã hội quý II năm 2020

Ngày 25/6/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Cộng tác viên Dư luận xã hội cấp tỉnh quý II năm 2021.

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA GẮN LIỀN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH QUẢNG TRỊ HIỆN NAY

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng, là Chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ đang được triển khai thực hiện tại nhiều xã trong tỉnh. Xây dựng nông thôn mới nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn tăng, hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, môi trường xanh, sạch, đẹp, bản sắc dân tộc được bảo tồn và phát huy, trình độ người dân được nâng cao, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh. Do vậy, chương trình này đặt ra nhiều vấn đề cần tập trung nỗ lực giải quyết, trong đó vấn đề cơ bản và lâu dài là phải xây dựng gia đình văn hóa, ấm no hạnh phúc. Điều này cho thấy tầm quan trọng to lớn của việc xây dựng gia đình văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Trang 33 trong 123 << < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 60 90 120 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 297
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 298
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55942256