Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Trị hiện nay

Đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những giải pháp rất quan trọng nhằm tạo sinh kế bền vững, góp phần ổn định, nâng cao đời sống, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới và công tác phụ nữ trong tình hình mới

"Phát huy sức mạnh của bình đẳng giới: Nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái để giải phóng tiềm năng vô hạn của thế giới chúng ta” là chủ đề được Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đưa ra cho Ngày Dân số Thế giới (11/7) năm nay. Hiện nay, vai trò, vị thế của phụ nữ, trẻ em gái ngày càng được khẳng định trên tất cả các lĩnh vực của xã hội, nhất là, vai trò ngày càng lớn đối với việc phát triển kinh tế của mỗi gia đình nói riêng và kinh tế - xã hội của đất nước nói chung. Có việc làm đồng nghĩa với việc phụ nữ có thêm thu nhập cho gia đình. Chính điều này góp phần duy trì sự ổn định về kinh tế, giúp các gia đình thoát khỏi cảnh đói nghèo và góp phần tăng cường bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em.

"Sớm đưa Hướng Hóa trở thành huyện miền núi kiểu mẫu"

Tối ngày 7/7, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Hướng Hoá long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa 9/7 (1968 - 2023). Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Lễ kỷ niệm.

Xây dựng thế trận lòng dân trong bối cảnh tình hình hiện nay

Nói đến “lòng dân” là nói đến tinh thần, niềm tin, đoàn kết, đồng lòng, ý chí tự cường để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lịch sử dân tộc ta cho thấy: Những lúc nào thế trận lòng dân được xây dựng, củng cố và phát huy tốt thì Tổ quốc sẽ vững bền, đất nước phát triển.

Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý II năm 2023

Ngày 30/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Cộng tác viên Dư luận xã hội cấp tỉnh quý II năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Võ Thái Phong, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Công tác gia đình trong thời kỳ hội nhập và phát triển

“Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi thân yêu nuôi dưõng cả đời người, là môi trường quan trọng giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”; gia đình không chỉ là nơi duy trì nòi giống mà còn là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách, là nơi bảo tồn phát huy truyền thống văn hoá và tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Không có gia đình thì cũng không có xã hôị. Mặt khác sự đầm ấm của mỗi gia đình sẽ là cội nguồn của đồng thuận xã hội. Bởi vậy, mà người xưa đã dạy “Nước là một cái nhà lớn, Nhà là một cái nước nhỏ”. Điều đó, có thể suy rộng ra rằng củng cố và nâng cao vai trò gia đình là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững xã hội.

Một số kết quả nổi bật về công tác văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Xác định công tác văn hóa, văn nghệ là một trong những lĩnh vực quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần cho xã hội, tạo sức mạnh nội sinh để phát triển tỉnh nhà; trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các ban, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức tốt các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, đạt được một số kết quả quan trọng.

Quản lý cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội – nhiệm vụ quan trọng trong đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch

Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó cán bộ tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”, xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, mang yếu tố quyết định đến thành bại của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, vai trò của cán bộ, đảng viên càng được khẳng định hơn nữa trong mặt trận đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch trên môi trường internet, mạng xã hội.

Tăng cường các giải pháp chăn chặn tình trạng xâm canh, xâm lấn đất rừng trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Đến cuối năm 2022, độ che phủ rừng đạt 49,9%; chất lượng rừng ngày càng được nâng lên; việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng được triển khai chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Việc khoán bảo vệ rừng đã góp phần tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho người dân, hạn chế đáng kể tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Công tác rà soát, thống nhất kết quả điều chỉnh 3 loại rừng để tích hợp vào quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh được chú trọng.

Hội nghị thông tin định kỳ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, thị xã Quảng Trị

Ngày 22, 23/6/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Vĩnh Linh, Thị ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị thông tin định kỳ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, Thị ủy Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và thông tin tại Hội nghị.
Trang 17 trong 148 << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 40 70 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 545
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 545
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79676342