Năm 2021, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm được chú trọng

Năm 2021, cấp ủy, UBKT các cấp đã kịp thời quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, tập trung xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định, quy trình kiểm tra, giám sát, tạo nền tảng cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Công tác chính trị tư tưởng được cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng

Năm 2021, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội. Kịp thời định hướng thông tin tuyên truyền đảm bảo phản ánh đầy đủ, toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền.

Công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng.

Công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân

Năm 2021, công tác dân vận của hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát và chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận; triển khai, quán triệt, kiểm tra giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác hội quần chúng... Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Bảo hộ công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn ở Thái Lan được nhập cảnh về nước

Ngày 12/01/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khonkean, Thái Lan và Savannakhet, Lào cùng các cơ quan liên quan trong tỉnh như Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh hỗ trợ thủ tục đón 61 công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh Đông Bắc Thái Lan được nhập cảnh về nước đợt 1 năm 2022.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Khoa giáo năm 2022

Năm 2022 là năm có nhiều ngày kỷ niệm quan trọng của tỉnh: kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2022); 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 - 2022); 75 năm Ngày Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022); Lễ hội “Vì Hòa Bình”… Việc hoàn thành cao nhấ chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 nhằm tạo nền tảng góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII và kế hoạch 5 năm 2021-2015. Đồng thời, năm 2022 cũng là một năm dự báo có không ít khó khăn, thách thức đối với các ngành, lĩnh vực, trong đó có công tác Khoa giáo.

Thông cáo báo chí kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVII

Tại kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ra thông cáo báo chí về các nội dung của kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng toàn văn thông cáo báo chí để bạn độc theo dõi.

Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Quảng Trị

Trong năm, tỉnh đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước, tạo nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền; xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số; cải cách tư pháp; thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng và tiếp công dân được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực và có sự chuyển biến rõ rệt.

Một số kết quả trên lĩnh vực văn hóa – xã hội của tỉnh năm 2021

Năm 2021, các hoạt động văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh được tổ chức theo hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh, nhất là tăng cường các hoạt động trực tuyến. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội được chú trọng, giảm nghèo được đẩy mạnh. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được triển khai tích cực, hiệu quả. Các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, người cao tuổi, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được quan tâm; thể thao thành tích cao đạt một số kết quả ấn tượng.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua

Năm 2021, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các hướng dẫn của Bộ Y tế theo từng giai đoạn và tình hình diễn biến cụ thể của dịch bệnh trên địa bàn, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt và toàn diện công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và quan điểm “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết”.
Trang 14 trong 123 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 60 90 120 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 272
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 272
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55942527