Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Để triển khai, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cấp ủy đảng quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Một số hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tháng 11/2022

Trong tháng 11/2022, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

“Chấm dứt dịch AIDS – Thanh niên sẵn sàng”

Đó là chủ đề Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022.

Phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khai mạc Hội nghị lần thứ 10, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Ngày 30/11/2022, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 10 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

Ngày 29/11/2022, Văn phòng Tỉnh uỷ đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ cho các cấp uỷ Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022. Tham dự lớp tập huấn có 190 đồng chí là cán bộ các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ; cán bộ trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ ở các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; Văn phòng các huyện, thị, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Báo Quảng Trị; Trường chính trị Lê Duẩn; cán bộ Văn phòng Đảng uỷ kiêm công tác văn thư, lưu trữ các Đảng uỷ xã, phường, thị trấn.

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022

Ngày 15/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022, với chủ đề “Chấm dứt dịch AIDS – Thanh niên sẵn sàng!”.

Quảng Trị quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác dân số trong tình hình mới

Nhận thức sâu sắc quan điểm công tác dân số - KHHGĐ là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW khóa XI, Chương trình hành động số 110-CTr/TU của Tỉnh ủy về công tác dân số trong tình hình mới và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững chính trị xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Các kỳ đại hội của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công 11 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc và đang tích cực chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Một số nội dung chương trình công tác trọng tâm tháng 11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tại Chương trình công tác tháng 11, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và phân công các cơ quan chuẩn bị như sau:

Một số hoạt động trọng tâm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 10/2022

Trong tháng 10/2022, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm sau:
Trang 14 trong 136 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 70 100 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 586
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 586
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68636953