Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
138-KH/TU 19/07/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
137-KH/TU 12/07/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án của ban Kinh tế Trung ương về tổng kết, phổ biến và nhân rộng một số mô hình mới, chính sách thí điểm, cách tự làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội
25-CT/TU 10/06/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông
50-KH/TW 30/05/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện NQTW 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế
51-KL/TW 30/05/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện NQHN TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế
52-KL/TW 30/05/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện NQTW7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
12/CT-TTg 25/04/2019 Chính phủ Chỉ thị về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"
993/CT-BGDĐT 12/04/2019 Các bộ, ban, ngành Trung ương Chỉ thị v/v tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục
90-HD/BTGTW 10/04/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tich HCM và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người
33-CT/TW 18/03/2019 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của BBT về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
86-HD/BTGTW 13/03/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động " Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
06/CP-TTg 12/03/2019 Chính phủ Chỉ thị về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
85-HD/BTGTW 08/03/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
27/CT-TTg 17/09/2018 Chính phủ Chỉ thị một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
16/KH-UBATGTQ 09/01/2018 Các bộ, ban, ngành Trung ương Kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2018
16-CT/TW 22/12/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018
92-CTr/TU 17/10/2017 Tỉnh ủy Quảng Trị Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
05-NQ/TU 25/07/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương khóa XII
59-KL/TU 25/07/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kế luận hội nghị lần thứ 10, BCS Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017
22-KL/TW 11/07/2017 Ban chấp hành Trung ương Đảng Kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020
Trang 1 trong 2 1 2 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 569
    • Thành viên Thành viên 3
    • Tổng Tổng 572
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17087958