Xem với cỡ chữ  

Kết luận 52-KL/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện NQTW7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước


52-KL/TW
30/05/2019
Trần Quốc Vượng

Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện NQTW7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Kết luận

: kl 52.30.5.2019.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 285
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 287
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17905889