Xem với cỡ chữ  

Kết luận 50-KH/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện NQTW 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế


50-KH/TW
30/05/2019
Trần Quốc Vượng

Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện NQTW 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Kết luận

: kl 50.30.5.2019.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 164
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 164
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20931776