Xem với cỡ chữ  

Kết luận 51-KL/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng: Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện NQHN TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế


51-KL/TW
30/05/2019
Trần Quốc Vượng

Kết luận của BBT về tiếp tục thực hiện NQHN TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế

Ban chấp hành Trung ương Đảng
Kết luận

: kl 51.30.5.2019.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 169
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 169
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20931684