Xem với cỡ chữ  

Kế hoạch 137-KH/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị: Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án của ban Kinh tế Trung ương về tổng kết, phổ biến và nhân rộng một số mô hình mới, chính sách thí điểm, cách tự làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội


137-KH/TU
12/07/2019
Nguyễn Văn Hùng

Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án của ban Kinh tế Trung ương về tổng kết, phổ biến và nhân rộng một số mô hình mới, chính sách thí điểm, cách tự làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị
Kế hoạch

: kh 137.12.7.2019.signed.pdf

:


Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 183
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 183
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20931535