Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng tiếng Lào năm 2020

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Công văn số 2636-CV/BTCTU, ngày 30 htngs 6 năm 2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng tiếng Lào trong nước năm 2020 (Có các văn bản kèm theo)

Quyết định về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Quyết định số 1827-QĐ/HĐT, ngày 25/6/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4, về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (Kèm theo Quyết định1827, Danh mục tài liệu và Tài liệu chuyên ngành Đoàn thanh niên)

Quyết định về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Quyết định số 1827-QĐ/HĐT, ngày 25/6/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4, về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (Kèm theo Quyết ddinhj1827, Danh mục tài liệu và Tài liệu các chuyên ngành)

Thông báo đính chính kết quả đạt hoặc không đạt tại danh sách kết quả điểm thi tuyển vòng 1

Cổng thông tin điện tử cập nhật Thông báo số 1340-TB/HĐT, ngày 23/6/2020 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 về đính chính kết quả đạt hoặc không đạt tại danh sách kết quả điểm thi vòng 1, ban hành kèm theo Thông báo số 1334-TB/HĐT, ngày 19/6/2020 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức lần thứ 4 (có văn bản kèm theo)

Thông báo kết quả thi vòng 1 của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Thông báo số 1334-TB/HĐT, ngày 19 tháng 6 năm 2020, của Hội đồng thi công chức, viên chức lần thứ 4 về kết quả thi vòng 1: thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (có các văn bản kèm theo)

Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020

Cổng thông tin điện tử đảng bộ tỉnh Quảng Trị cập nhật Thông báo số 168-TB/HĐKTSH, ngày 15/6/2020 về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch và thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020 (có văn bản kèm theo)

Thông tin tuyển sinh lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020

Công thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Công văn số 2536-CV/BTCTU, ngày 20/5/2020 về đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020 (Có văn bản kèm theo)

Thông báo tuyển sinh thạc sỹ ngành chính sách công của trường Đại học Fulbright

Công thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Công văn số 2535-CV/BTCTU, ngày 20/5/2020 về tuyển sinh thạc sỹ ngành chính sách công của Trường Đại học Fulbright (Có văn bản kèm theo)

Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020

Cổng thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Quyết định số 288-QĐ/HĐ về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức Nhà khách Tỉnh ủy năm 2020 (kèm theo Quyết định, tài liệu ôn thi)

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể lần thứ 4

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Thông báo số 1299-TB/HĐT, ngày 11/5/2020 của Hội đồng thi công chức công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ 4 (vòng 1).
Trang 7 trong 9 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 609
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 609
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 79665095