Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Quyết định số 616-QĐ/TU, ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5 (có văn bản kèm theo)

Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển vào viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5

Cổng thông tin Đảng bộ Tỉnh Quảng Trị đăng Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh dự kiến trúng tuyển vào viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5

Cổng thông tin điện Đảng bộ Tỉnh cập nhật Thông báo số 223-TB/HĐ, ngày 14/02/2022 của Hội đồng xét quyển viên chức lần thứ 5 Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5 (có văn bản kèm theo)

Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021

Cổng thông tin đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 256-TB/HĐTNN, ngày 21/01/2022 của Hội đồng thi Nâng ngạch thông báo kết quả chấm phúc khảo thi môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021 (có văn bản kèm theo)

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 209-TB/HĐ, ngày 05/01/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5 (có văn bản kèm theo)

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2021

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Thông báo số 207-TB/HĐTNN, ngày 29/12/2021 của Hội đồng thi Nâng ngạch Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2021 (có văn bản kèm theo)

Quyết định phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Quyết định số 468-QĐ/HĐ, ngày 24/12/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức lần thứ 5 Quyết định phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lần thứ 5 (có văn bản kèm theo)

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2021

Thông báo số 233-TB/HĐTNN, ngày 07/12/2021 của Hội đồng thi nâng ngạch, về triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2021 (có văn bản kèm theo)

Quyết định tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2021

Quyết định số 442-QĐ/TU, ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2021 (có văn bản kèm theo)

Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Quyết định số 687-QĐ/HĐTNN, ngày 24/11/2021 của Hội Đồng thi nâng ngạch phê duyệt danh mục tài liệu ôn thi nâng ngạch công cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Quảng Trị năm 2021 (có văn bản kèm theo)
Trang 1 trong 5 1 2 3 4 5 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 478
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 478
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 49727904