Thông báo đính chính Danh mục tài liệu ôn thi nghiệp vụ chuyên ngành Công đoàn: Mã số 06 CĐ 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Đính chính Danh mục tài liệu ôn thi nghiệp vụ chuyên ngành Công đoàn, mã số 06 CĐ (có văn bản kèm theo)
Thông báo đính chính Danh mục tài liệu ôn thi nghiệp vụ chuyên ngành Công đoàn: Mã số 06 CĐ
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 197
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 197
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17104861