Thông tin tuyển sinh lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020 

Công thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng Công văn số 2536-CV/BTCTU, ngày 20/5/2020 về đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020 (Có văn bản kèm theo)
Thông tin tuyển sinh lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 207
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 207
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16668886