Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng tiếng Lào năm 2020 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Công văn số 2636-CV/BTCTU, ngày 30 htngs 6 năm 2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng tiếng Lào trong nước năm 2020 (Có các văn bản kèm theo)
Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng tiếng Lào năm 2020
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 125
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 125
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17023127