6 tháng đầu năm 2018, thành phố Đông Hà giải quyết trên 90% đơn thư khiếu nại, tố cáo

Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được UBND thành phố Đông Hà và UBND các phường trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, thành phố đã giải quyết trả lời 133/147 vụ việc, đạt 90,5%, tạo sự hài lòng, đồng thuận đối với người đề đơn thư nói riêng và Nhân dân nói chung.

Huyện Vĩnh Linh tích cực nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa

Văn hóa là một lĩnh vực rất rộng lớn, vô cùng phong phú và đa dạng và thấm sâu trong toàn bộ đời sống xã hội và con người. Trong thời đại ngày nay, khi trình độ khoa học kỹ thuật càng phát triển đã làm cho nền kinh tế phát triển mạnh dẫn đến nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân ngày càng cao nên văn hóa được xem là món ăn tinh thần của xã hội. Chính vì vậy, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp và nâng cao lòng tự hào dân tộc ta, đấu tranh chống lại sự xâm thực của các loại văn hóa độc hại, lạc hậu, hình thành dần những tập quán mới văn minh, sống và làm việc theo pháp luật.

Một số kết quả và kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (2013 - 2018) ở Sư đoàn 968 - Quân khu 4

Công tác giáo dục chính trị tại đơn vị là một hình thức cơ bản của công tác tư tưởng văn hóa, một nội dung cơ bản của nhiệm vụ huấn luyện bộ đội, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của quân nhân.

Hội thi tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng, khoá XII

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), vừa qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá XII). Với sự tham gia của hơn 100 thí sinh đến từ 13 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng uỷ Khối. Hội thi đã thu được những kết quả tích cực, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho quý vị đại biểu, Ban tổ chức và đông đảo khán giả đến tham gia cổ vũ cho Hội thi.

Cam Lộ thực hiện hiệu quả kinh tế hợp tác gắn cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Qua 2 năm thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 20/4/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về “ Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”, hoạt động kinh tế hợp tác của huyện Cam Lộ đạt nhiều kết quả quan trọng.

Kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong tháng 7/2018

Trong tháng 7, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng.

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ” cho cán bộ Hội cơ sở năm 2018.

Thực hiện chủ đề năm 2018:“Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở”; nhằm nâng cao năng lực đội ngũ Chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn có kỹ năng, phương pháp quản lý điều hành; tăng cường thu hút tập hợp các tầng lớp phụ nữ vào tổ chức Hội và nâng cao chất lượng quản lý hội viên, từ ngày 04 đến 06/7/2018, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị mở lớp tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ” cho cán bộ Hội chủ chốt của cấp cơ sở.

Nông dân Hải Lăng tập trung sản xuất sản phẩm nông nghiệp “thương hiệu”, chất lượng cao

Phát huy thế mạnh vùng gò đồi, vùng đồng bằng và vùng cát ven biển, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, nông dân huyện Hải Lăng đã tập trung sản xuất những sản phẩm nông ghiệp “thương hiệu”, chất lượng cao.

Đảng bộ xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

Hôm nay, 02/8/2018. Đảng bộ xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá XII, Nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên- Bí Thư huyện ủy- CT.HĐND huyện, các đồng chí đại diện các ban Đảng và Văn phòng Huyện uỷ. Về phía xã các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ, TT. HĐND, UBND, UBMT, Trưởng các ban ngành, đoàn thể xã các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc.
Trang 7 trong 37 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 143
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 144
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5100885