Lan tỏa tinh thần “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Vĩnh Linh

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành một nét đẹp trong đời sống của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. Đây không chỉ là một hoạt động có ý nghĩa xã hội thiết thực, đem lại không khí vui tươi, đầm ấm trong khu dân cư (KDC), mà còn là diễn đàn rộng rãi để mỗi người dân phát huy dân chủ, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa tinh thần “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xã Hải Thượng khuyến khích Nhân dân thi đua xây dựng nông thôn mới

QTO - Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng là một xã thuần nông. Toàn xã có 1.529 hộ với 4.824 nhân khẩu, được tổ chức thành 2 thôn, 2 hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp là Đại An Khê, Thượng Xá và 1 khu vực Dốc Son. Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, quản lý của chính quyền và sự tham gia tích cực của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, xã Hải Thượng đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Sư đoàn 968 nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và phương pháp tiến hành công tác dân vận

Ngày 12/9/2023, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023. Tham gia hội thi có 4 đội đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn. Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội đã trải qua 3 phần thi: Thi giới thiệu về cơ quan, đơn vị và địa bàn; thi kiến thức và xử trí các tình huống; thi tuyên truyền mô hình hoạt động tiêu biểu, hiệu quả trong tiến hành công tác dân vận của đơn vị.

Đảng ủy Sư đoàn 968 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 và Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị

Vừa qua, Đảng ủy Sư đoàn 968 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 và Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị.

Thành phố Đông Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Thành phố Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học của tỉnh, hiện có 09 phường, dân số 101.649 người , trong đó phụ nữ chiếm 52% dân số; tỷ lệ phụ nữ tham gia vào tổ chức hội đạt 79,9%; tỷ lệ phụ nữ từ 18 tuổi trở lên chiếm 23,7%; lao động nữ tham gia trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ chiếm tỷ lệ 41,5%; phụ nữ là cán bộ, công chức, viên chức chiếm tỷ lệ 52,7%.

Sư đoàn 968 triển khai thực hiện nghiêm Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 14/8, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dấu ấn 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Gio Linh

QTO - Trong 20 năm qua, huyện Gio Linh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Triển vọng mô hình nuôi bò 3B ở huyện Hướng Hóa

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng chuyên canh các cây trồng chủ lực có năng suất, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, huyện Hướng Hóa đã chú trọng phát triển triển chăn nuôi nhằm khai thác có hiệu quả lợi thế về đất đai, nguồn lao động và còn là bước đệm để người dân mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hoá, nâng cao năng suất, hiệu quả, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững cho người dân trên địa bàn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Xác định giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là nhiệm vụ quan trọng giúp tổ chức Hội phụ nữ thực hiện tốt hơn chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ, nâng cao vai trò, vị thế của Hội, những năm qua các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong toàn tỉnh Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện đạt được những kết quả khả quan.

Liên đoàn lao động huyện Cam Lộ phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Liên đoàn Lao động huyện Cam Lộ có 60 CĐCS, bao gồm 19 CĐCS các cơ quan cấp huyện, 24 CĐCS các trường học, 08 CĐCS cơ quan xã, thị trấn, 09 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tổng số CNVCLĐ là 1.705 người trong đó đoàn viên công đoàn là 1.533 người, đảng viên: 946 đồng chí.
Trang 7 trong 129 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 100 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 967
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 967
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78155160