Sư đoàn 968 (Quân khu 4) nói chuyện truyền thống với chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024 

Ngày 7/4/2024, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức nói chuyện truyền thống với chiến sĩ mới thuộc Trung đoàn 19. Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn trực tiếp nói chuyện.

Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn nói chuyện truyền thống với chiến sĩ mới Trung đoàn 19

Sau khi tham quan những hình ảnh, tư liệu, hiện vật lịch sử được trưng bày tại Nhà truyền thống Sư đoàn, chiến sĩ mới Trung đoàn 19 đã được Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn nói chuyện về lịch sử truyền thống của Sư đoàn 968 qua hơn 55 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành. Qua đó giúp cho chiến sĩ mới hiểu rõ hơn về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của sư đoàn, công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, nhất là tấm gương của 5.248 anh hùng liệt sĩ của Sư đoàn 968 đã anh dũng chiến đấu và hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, từ đó để chiến sĩ mới thấy được niềm vinh dự và tự hào là chiến sĩ của Sư đoàn 968 anh hùng.

Tại buổi nói chuyện, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng đề nghị các đồng chí chiến sĩ mới phát huy truyền thống đơn vị anh hùng và những thành tích đã đạt được trong tháng đầu huấn luyện, tiếp tục đoàn kết, ra sức thi đua học tập, rèn luyện một cách tự giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trước mắt là đạt kết quả cao trong thực hành kiểm tra 3 tiếng nổ của chiến sĩ mới, chấp hành nghiêm kỷ luật, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh “mẫu mực, tiêu biểu” để xứng đáng với truyền thống hào hùng sư đoàn và của các thế hệ cha anh đi trước. Thanh Hải

 

293 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 670
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 670
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 78305925