Đông Hà tập trung đẩy mạnh các giải pháp, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện chủ đề năm 2021 của thành phố “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong toàn thành phố tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao nhất phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm vụ năm 2020 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT SAU 03 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW, NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW, NGÀY 25/10/2017 CỦA BCH TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (viết tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW) và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”(viết tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW).

Huyện Triệu Phong: Nhìn lại một năm thực hiện công tác xây dựng đảng

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; cũng là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xác định công tác xây dựng Đảng là nền tảng đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng bộ huyện trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và các mặt công tác khác của địa phương, năm 2020, với quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ huyện Triệu Phong tiếp tục được đẩy mạnh, có chuyển biến tốt và đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.

Tình hình kinh tế- xã hội huyện Triệu Phong năm 2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; tuy nhiên, huyện Triệu Phong cũng như toàn tỉnh Quảng Trị chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, các đợt lũ lịch sử liên tiếp xảy ra, đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế và đời sống nhân dân trong huyện.

Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phát động phong trào thi đua đợt 1 năm 2021 gắn với đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng”.

Ngày 28-12-2020, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đợt 1 năm 2021 với chủ đề: “Bám sát nhiệm vụ, chủ động tham mưu, không ngừng sáng tạo, thi đua Quyết thắng” gắn với đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phát động thi đua “Bám sát nhiệm vụ, chủ động tham mưu, không ngừng sáng tạo, thi đua Quyết thắng” gắn với đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng”

Ngày 29-12-2020, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức Lễ phát động thi đua “Bám sát nhiệm vụ, chủ động tham mưu, không ngừng sáng tạo, thi đua Quyết thắng” gắn với đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn Cơ sở Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phát động thi đua cao điểm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngày 26-12-2020, Đoàn Cơ sở Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức Lễ phát động Đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “90 ngày tuổi trẻ Trung đoàn 19 thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Đoàn Cơ sở Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phát động thi đua cao điểm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngày 26-12-2020, Đoàn Cơ sở Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức Lễ phát động Đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “90 ngày tuổi trẻ Trung đoàn 19 thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đối thoại dân chủ với hạ sĩ quan, chiến sĩ xuất ngũ năm 2021

Ngày 25/12/2020, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức đối thoại dân chủ giữa lãnh lạo, chỉ huy Sư đoàn với 844 hạ sĩ quan, chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ năm 2021.

Huyện ủy Hướng Hóa tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 24/12/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho cán bộ chủ chốt của huyện.
Trang 1 trong 74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 265
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 265
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20872929