Tân Hợp nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Là 1 trong 7 xã, thị trấn vùng kinh tế mới dọc đường 9 của huyện Hướng Hóa, Tân Hợp được thành lập sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, hiện nay toàn xã có 1281 hộ với 5164 nhân khẩu sinh sống ở 5 thôn: Lương Lễ, Tân Xuyên, Hoà Thành, Quyết Tâm, Tà Đủ. Từ năm 2011 cho đến nay xã Tân Hợp luôn nỗ lực phấn đấu chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu làm cho diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống Nhân dân nâng cao, văn hoá xã hội đều có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tình hình sản xuất tháng 7/2020 của huyện Triệu Phong

Tháng 7/2020, huyện Triệu Phong tập trung chỉ đạo các cơ quan, địa phương tổ chức chăm sóc cây trồng, vật nuôi vụ Hè -Thu năm 2020, chủ động ứng phó với khô hạn, đảm bảo nước tưới cho các vùng có nguy cơ thiếu nước.

Những kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ huyện Triệu Phong

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Triệu Phong đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra, với những kết quả nổi bật sau:

Đảng bộ huyện Đakrông với nhiều khởi sắc sau một nhiệm kỳ

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Đakrông đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết, đổi mới. Nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, khai thác tiềm năng lợi thế, tranh thủ mọi nguồn lực và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, tạo động lực, nền tảng vững chắc cho sự phát triển của huyện nhà trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Hướng Hóa phát triển nhanh và bền vững

Trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo, Đảng bộ huyện Hướng Hóa luôn xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, để từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, cũng như góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nghĩa tình ở Hướng Hóa

Cùng với triển khai kịp thời đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua phát huy truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa nhằm tri ân, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Hướng Hóa chú trọng công tác phát triển đảng viên

Trong những năm qua, cùng với tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh, Đảng bộ huyện Hướng Hoá luôn xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Công đoàn Quảng Trị: Đổi mới để phù hợp với tình hình mới

Trải qua 91 năm với những trang sử vẻ vang tự hào, cùng với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Quảng Trị đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới xây dựng quê hương, đất nước.

Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở: Kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TU

Ngày 28/4/2005, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dân lập và công đoàn xã, phường, thị trấn”. Chỉ thị ra đời đáp ứng được đông đảo nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn; người lao động ngoài công lập và giai cấp công nhân, lực lượng lao động ở các doanh nghiệp tỉnh nhà đang phát triển nhanh chóng.

Một số kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở huyện Triệu Phong

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dân lập và công đoàn xã, phường, thị trấn, trên địa bàn huyện Triệu Phong đã thành lập được 37 Công đoàn cơ sở (CĐCS) (tăng 17 CĐCS so với năm 2005, tăng 15 CĐCS so với năm 2015), trong đó có 18 CĐCS xã, thị trấn, 19 CĐCS trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tổng số CNVC-LĐ là đoàn viên của 18 CĐCS xã, thị trấn và 19 CĐCS trong doanh nghiệp ngoài nhà nước là: 943 người; trong đó cán bộ công chức cấp xã: 637 người; CN-LĐ ngoài quốc doanh: 309 người.
Trang 1 trong 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 560
    • Thành viên Thành viên 3
    • Tổng Tổng 563
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17088067