CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công ty Điện lực Quảng Trị là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công ty Điện lực Quảng Trị trực tiếp quản lý vận hành lưới điện, kinh doanh điện năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và bán điện cho nước bạn Lào thông qua lưới điện tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và cửa khẩu quốc tế La Lay.

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016 - 2020 và các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh, thành phố Đông Hà đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, với các mục tiêu trọng tâm 10 năm tới là “Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước, trong đó chú trọng chính sách cải cách tiền lương; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số”.

Gần 800 triệu đồng hỗ trợ sáng kiến khởi nghiệp của thanh niên xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 31/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ký kết trực tuyến hỗ trợ các sáng kiến về chuyển đổi việc làm, phát triển kinh tế và truyền thông sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục (SKSS/SKTD), kỹ năng sống cho thanh niên xuất khẩu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tình hình sản xuất của huyện Triệu Phong trong tháng 8

Trong tháng 8/2021, toàn huyện Triệu Phong gieo cấy được 5.539,28 ha lúa, đạt 100,6%KH. Trong đó các giống lúa chất lượng cao chiếm 80% gồm các giống HN6, TBR279, Bắc Thơm 7...Các ngành, địa phương đã tích cực triển khai sản xuất, chăm sóc cây lúa đảm bảo sinh trưởng tốt. Tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con nông dân các địa phương tập trung thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, dự kiến hoàn thành thu hoạch trước ngày 10/9/2021. Qua thăm đồng, đánh giá năng suất ước đạt trên 55 tạ/ha.

CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội; là năng lực sáng tạo, trí tuệ, tài năng, đạo đức của con người; trụ cột phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc và nhân loại. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vai trò của văn hóa càng được khẳng định.

Hội LHPN thị xã Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 27/8/2021, Hội LHPN thị xã Quảng Trị đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phát động phong trào thi đua đặc biệt: “Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và phòng trào thi đua đặc biệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Sáng ngày 26-8-2021, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Nở rộ những việc làm tốt trong thanh niên quân đội

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”, Sư đoàn 968 đã có nhiều biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo Bác. Quá trình thực hiện, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực.

Hội Nông dân huyện Hướng Hoá đồng hành giúp nông dân làm giàu và giảm nghèo bền vững

Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 94.000 dân bao gồm 3 dân tộc Kinh, Vân Kiều, Pa Kô cùng sinh sống ở 21 xã, thị trấn, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50% dân số. Huyện có diện tích tự nhiên hơn 115.000 ha, trong đó đất có khả năng sử dụng nông nghiệp khá lớn, điều kiện khí hậu, thời tiết thuận lợi để sản xuất các loại cây trồng, con nuôi mang giá trị kinh tế cao.

Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong chỉ đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2022-2027

Để Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở và cấp huyện đạt kết quả tốt, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các thế hệ Cựu chiến binh, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong yêu cầu:
Trang 30 trong 123 << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 60 90 120 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 293
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 293
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68776051