Đảng ủy Sư đoàn 968 (Quân khu 4) quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương 

Ngày 13/5/2022, Đảng ủy Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương cho cán bộ chủ trì, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp tá trong toàn Sư đoàn.
Đảng ủy Sư đoàn 968 (Quân khu 4) quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu về dự đã được Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 968 phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17-1-2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 2-4-2022 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 230.

Đây là chủ trương lớn, đúng đắn và cấp thiết, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 968 yêu cầu, ngay sau hội nghị của Đảng ủy Sư đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt chặt chẽ, có chất lượng đến mọi cán bộ, đảng viên, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chi huy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Sư đoàn để triển khai tốt các nội dung, mục tiêu mà các nghị quyết, kế hoạch đã đề ra. Nguyễn Thanh Hải

342 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 365
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 365
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55899048