Phụ nữ Quảng Trị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong lịch sử phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. Người từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, phù hợp với tình hình hoạt động, đã khơi dậy và thúc đẩy chị em phụ nữ phấn đấu, rèn luyện, vươn lên trong học tập, lao động sản xuất, tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với thực hiện làm theo Bác có hiệu quả. Nhiều mô hình làm theo được duy trì và nhân rộng, tạo sức lan toả trong cộng đồng, thu hút cán bộ hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng.

Trong công tác tuyên truyền, các cấp Hội chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng cùng cấp thông qua đội ngũ báo viên tổ chức cho cán bộ hội viên phụ nữ học tập và quán triệt Chỉ thị, nội dung chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với nghị quyết của Đảng, của Hội LHPN các cấp và rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng thu hút cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Các cấp Hội đã duy trì, nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả như “Heo đất tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Thu gom ve chai hướng tới trẻ em và phụ nữ nghèo”, “Heo đất tiết kiệm mua bảo hiểm y tế cho PN khó khăn”; cán bộ, hội viên xây dựng hình ảnh người phụ nữ phát triển toàn diện với phương châm: “Người cán bộ đảm đang”, “Mỗi cơ sở một hoạt động, mỗi hội viên một việc làm”…

Thời gian tới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận Số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Hội và hội viên phụ nữ phải được gắn chặt chẽ với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Quảng Trị thời đại mới có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, yêu nước, nghĩa tình, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng” . Muốn vậy các cấp  Hội cần tập trung triển khai thực hiện ở 2 khía cạnh, đổi mới công tác tuyên truyền học tập quán triệt và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “làm theo” Bác, với những nội dung trọng tâm sau:

Đối với công tác tuyên truyền, cần được đổi mới theo hướng tăng cường phát hiện, biểu dương những điển hình cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào, lấy hạnh phúc của các tầng lớp phụ nữ làm trọng tâm cho hoạt động; Phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên là cán bộ Hội chuyên trách. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với hội viên, phụ nữ, đề cao phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”.  Lựa chọn hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp và hấp dẫn với từng địa bàn, đối tượng; tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự; tuyên truyền gắn với thảo luận các việc “làm theo” cụ thể.

Tập trung nghiên cứu, học tập các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ; chuyên đề khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đặc biệt gắn với vai trò người phụ nữ trong “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, xây dựng lối sống văn hóa và rèn luyện phẩm chất người phụ nữ QuảngTrị thời đại mới có kiến thức, có đạo đức có sức khỏe, yêu nước, nghĩa tình, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng; tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung chuyên đề toàn khóa, Kết luận số 21 cùng với việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, sinh hoạt chi bộ cơ quan chuyên trách Hội, sinh hoạt hội viên theo định kỳ.

Đối với hoạt động “làm theo”, cần tăng cường tuyên truyền chuyển đổi hành vi, đưa việc “làm theo” của cán bộ, hội viên, phụ nữ đi vào nền nếp, khuyến khích phụ nữ chủ động tham gia giải quyết các vấn đề của phụ nữ tại địa phương, đơn vị, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh... Rút kinh nghiệm từ các mô có hiệu quả như “heo đất tiết kiệm”, “thu gom ve chai”, “nồi cháo tình thương”… để nhân rộng, đồng thời tiếp tục xây dụng các mô hình mới phù hợp thu hút cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia như: “cải tiến lề lối làm việc”, các mô hình tiết kiệm mới, mô hình rèn luyện phẩm chất đạo đức, mô hình sinh kế giúp phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn...

Tin tưởng rằng, bước sang một nhiệm kỳ mới, với sự đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh sẽ chủ động trong triển khai thực hiện có nhiều cách làm hay, mô hình mới làm theo Bác hiệu quả để thể hiện những tình cảm lòng biết ơn của các thế hệ phụ nữ đối với Bác Hồ kính yêu.

                                         Lê Thị Lan-Hội LHPN tỉnh

 

 

185 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 430
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 430
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 49728198