Ngày hội thanh niên trường học với nghề nghiệp và việc làm năm 2018

Để hỗ trợ, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên khối THPT, Trung tâm GDNN- GDTX nắm bắt và lựa chọn được ngành nghề phù hợp sau khi tốt nghiệp THPT, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở LĐ,TB&XH tổ chức Ngày hội thanh niên trường học với nghề nghiệp và việc làm năm 2018 cho đoàn viên, thanh niên khối THPT, Trung tâm GDNN- GDTX 2 huyện Hướng Hóa, Đakrông.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam 21/4”

Nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, tạo nên nét đẹp về văn hóa đọc sách trong thế hệ trẻ; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với những người viết sách, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong đời sống xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam 21/4”.

Kết quả thực hiện Quy chế 58 về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Xác định kiểm tra, giám sát là nội dung quan trọng của quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trong những năm qua, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. BTV Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã kịp thời phổ biến, quán triệt Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 07/5/2007 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Quy chế số 58) và các quy định, hướng dẫn … của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát đến các tổ chức đảng và đảng viên. Ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình thực tế của tỉnh.

Một số kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về “một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về "kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm”; Công văn số 3993-CV/BTCTW ngày 10/11/2017 của Ban Tổ chức Trung ương “V/v kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các huyện ủy, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ triển khai thực hiện công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 đảm bảo thực chất, đúng quy định.

Bàn về sự cần thiết và giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị - Góc nhìn từ Hội thảo góp ý Dự thảo Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2021

Kinh tế Việt Nam đã và đang tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực với nhiều cơ hội, thách thức mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tình hình phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển hội nhập kinh tế quốc tế. Với mục tiêu xây dựng Đề án nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; khắc phục những hạn chế, bất cập doanh nghiệp ở tỉnh đang gặp phải, phát huy hơn nữa vai trò của doanh nghiệp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, khuyến khích khởi nghiệp, ngày 13/3/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đã chủ trì tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 – 2021. Sau đây là bài viết tác giả tổng hợp, phân tích liên quan nội dung sự cần thiết và giải pháp hỗ trợ

Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn

Ngày 23/3/2018, Thường trực Tỉnh uỷ đã ban hành Thông báo số 396-TB/TU kết luận làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, với nội dung như sau:

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2018

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có Công văn số 353-CV/ĐUK, ngày 02/3/2018, hướng dẫn tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2018.

Tỉnh Quảng Trị hoàn thành việc quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6, khoá XII.

Thực hiện Kế hoạch số 69 - KH/TU, ngày 22/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”, đến ngày 15/2/2018, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả toàn tỉnh mở được 538 lớp (18 lớp cán bộ chủ chốt, 286 lớp xã, phường, thị trấn và 234 lớp trong khối cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp do cấp huyện tổ chức) với hơn 47.500 cán bộ, đảng viên tham gia, đạt tỉ lệ 99%.

Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Ngày 20/3/2018, Thường trực Tỉnh uỷ đã ban hành Thông báo số 391-TB/TU kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh. Nội dung Thông báo như sau:

Thông báo của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh về nhiệm vụ năm 2018

Ngày 20/3/2018, Thường trực Tỉnh uỷ đã ban hành Thông báo số 392-TB/TU kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh như sau:
Trang 99 trong 136 << < 30 70 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 497
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 497
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68637893