Công chức làm việc tại nhà qua máy tính 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, để đảm bảo hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong điều kiện tập trung cao độ cho phòng, chống dịch COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy vừa có văn bản yêu cầu các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.
Công chức làm việc tại nhà qua máy tính

Trong đó yêu cầu các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. Để thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020, các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy phải kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động, phân công hợp lý trong nội bộ để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị phù hợp, hiệu quả, theo đó bố trí cho cán bộ, công chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở.

Yêu cầu cán bộ, công chức cơ quan Đảng thực hiện nghiêm trách nhiệm công dân; ở tại nhà, chỉ ra ngoài đường trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men...; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Hải Yến (tổng hợp)

824 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 866
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 866
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81588579