UBND tỉnh ban hành quyết định chuyển thôn thành khu phố thuộc thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh 

Thực hiện Nghị quyết số 823/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị”, huyện Vĩnh Linh đã thực hiện sáp nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 8 đơn vị hành chính thành 4 đơn vị hành chính, trong đó, đã sáp nhập xã Vĩnh Tân và thị trấn Cửa Tùng để thành lập thị trấn Cửa Tùng.

Căn cứ các quy định, ngày 18/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định chuyển các thôn hiện có (thuộc xã Vĩnh Tân cũ) thành các khu phố thuộc thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh.

Cụ thể: thôn An Du Nam 1 chuyển thành khu phố An Du Nam 1; thôn An Du Nam 2 chuyển thành khu phố An Du Nam 2; thôn An Du Đông 1 chuyển thành khu phố An Du Đông 1; thôn An Du Đông 2 chuyển thành khu phố An Du Đông 2; thôn Cát chuyển thành khu phố Cát.

Sau khi chuyển các thôn trên thàn các khu phố, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh có 13 khu phố gồm Hòa Lý Hải, Trung Nam, Bắc Bàn, An Đức 1,An Đức 2, An Đức 3, An Hòa 1, An Hòa 2, An Du Nam 1, An Du Nam 2, An Du Đông 1, An Du Đông 2, Cát. Thủy Phương

2016 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 540
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 541
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60620792