Sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Kế hoạch 86-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội:

Kết quả về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan khối Đảng

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Kế hoạch 86-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan thuộc khối Đảng:

Một số kết quả về thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan khối Nhà nước

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Kế hoạch 86-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan khối Nhà nước thực hiện:

Một số kết quả về tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với Đề án tinh giản biên chế và lộ trình tinh giản biên chế trong 07 năm (từ 2015 đến năm 2021) phải giảm được tối thiểu là 10% biên chế cán bộ, công chức, viên chức so với biên chế giao năm 2015. Đã ban hành Kết luận số 79-KL/TU, ngày 16/5/2018, yêu cầu các địa phương, đơn vị đảm bảo giảm tối thiểu 10% biên chế, chỉ đạo trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối, biên chế, trường hợp địa phương, đơn vị có đối tượng cần tinh giản mà cố tình bao che, giấu diếm, không chủ động báo cáo, đề xuất tinh giản, sẽ xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ.

Kết quả thực hiện đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong những năm qua công tác củng cố tổ chức đảng ở trong các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập được cấp ủy cấp huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xếp loại chất lượng tổ chức đảng hằng năm đều đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không là đảng viên

Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không là đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 15/3/2013 “về việc tăng cường công tác phát triển đảng viên ở địa bàn, lĩnh vực còn khó khăn và ít đảng viên”, theo phương châm phát triển đảng viên về số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng; đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác gắn với củng cố tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Kết quả thực hiện chủ trương thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 30/1/2013 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn thí điểm việc kết nạp những người làm chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức quán triệt, triển khai đến các cấp ủy trực thuộc; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong các doanh đơn vị kinh tế tư nhân, coi trọng công tác kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Một số tình hình về tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân

Tính đến tháng 10/2018, toàn tỉnh có 73 tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, trong đó: có 48 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy (chiếm 8,66% số TCCSĐ của tỉnh, trong đó: đảng bộ cơ sở: 05, chi bộ cơ sở: 43); và 25 chi bộ trực thuộc các đảng ủy xã, phường, thị trấn (không có đảng bộ cấp trên cơ sở, đảng bộ bộ phận). Về loại hình: doanh nghiệp tư nhân: 49; doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống: 10; doanh nghiệp có vốn nước ngoài: 0; hợp tác xã: 08 (tuy số lượng hợp tác xã nhiều nhưng đại đa số là các hợp tác xã nông nghiệp, ban giám đốc, kết toán, thủ quỹ, hội viên HTX là đảng viên sinh hoạt đảng tại các chi bộ khu dân cư, không lập tổ chức đảng riêng) ; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập: 06.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đọc sách vì tương lai”

Nhằm tôn vinh giá trị, khẳng định vai trò của sách trong việc học tập, rèn luyện, phát triển kỹ năng xã hội cho đội viên, thiếu nhi, Hội đồng đội tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đọc sách vì tương lai”. Theo đó, đối tượng dự thi là đội viên, thiếu nhi từ 06 đến 15 tuổi, đang sinh sống và học tập tại các cơ sở giáo dục, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Đoàn triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trong thời gian từ ngày 20/10 đến ngày 20/11/2018 và triển khai đồng loạt vào ngày 18/11/2018 (chủ nhật), gồm các nội dung:
Trang 8 trong 57 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 247
    • Thành viên Thành viên 6
    • Tổng Tổng 253
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7784246