Tiếp tục phát huy vai trò của Bản tin Tỉnh ủy trong sinh hoạt chi bộ

Cùng với báo, tạp chí của Đảng, tài liệu sinh hoạt chi bộ là kênh thông tin chính thống để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên; phục vụ hoạt động của cấp ủy Đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.

Nỗ lực của Việt Nam trong phát triển con người

Chỉ số con người (HDI) giúp đánh giá thành tựu phát triển được toàn diện hơn và đưa con người vào trọng tâm của các chính sách.

Một số kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá IX “về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”

Với quan điểm “Dân là gốc”, là trung tâm chủ thể, cội nguồn sức mạnh, theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” cùng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Để triển khai, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cấp ủy đảng quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Một số hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tháng 11/2022

Trong tháng 11/2022, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

“Chấm dứt dịch AIDS – Thanh niên sẵn sàng”

Đó là chủ đề Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022.

Phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khai mạc Hội nghị lần thứ 10, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Ngày 30/11/2022, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 10 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

Ngày 29/11/2022, Văn phòng Tỉnh uỷ đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ cho các cấp uỷ Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022. Tham dự lớp tập huấn có 190 đồng chí là cán bộ các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ; cán bộ trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ ở các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; Văn phòng các huyện, thị, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Báo Quảng Trị; Trường chính trị Lê Duẩn; cán bộ Văn phòng Đảng uỷ kiêm công tác văn thư, lưu trữ các Đảng uỷ xã, phường, thị trấn.

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022

Ngày 15/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022, với chủ đề “Chấm dứt dịch AIDS – Thanh niên sẵn sàng!”.

Quảng Trị quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác dân số trong tình hình mới

Nhận thức sâu sắc quan điểm công tác dân số - KHHGĐ là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW khóa XI, Chương trình hành động số 110-CTr/TU của Tỉnh ủy về công tác dân số trong tình hình mới và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững chính trị xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Trang 8 trong 130 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 100 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 554
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 554
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 64301067