Kết quả thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, ngày 28/8/2014 quy định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 quy định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015. Đây là những chính sách nhằm chăm lo đời sống cho người dân, mang ý nghĩa rất thiết thức và nhân văn. Để triển khai thực hiện các chính sách của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, cùng các địa phương rà soát, huy động nguồn lực, triển khai các giải pháp để hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng.

Tập trung quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến hết ngày 07/5/2019, tổng số lợn bị bệnh, chết và buộc tiêu hủy trên địa bàn tỉnh là 45 con do dịch tả lợn Châu Phi (xảy ra tại 04 hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng). Nguy cơ lây lan dịch là rất cao thông qua các hoạt động vận chuyển, mua bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm lợn bị bệnh, không rõ nguồn gốc, vệ sinh môi trường kém, sự chủ quan của người chăn nuôi chưa tích cực thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn.

Toàn tỉnh có 01 xã, 10 thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020

Qua kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, đến nay trên địa bàn tỉnh có 01 xã, 10 thôn đáp ứng tiêu chí hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019.

Một số kết quả phối hợp tham mưu của các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy 4 tháng đầu năm 2019

Bám sát Chương trình công tác quý I năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại các phiên làm việc trong quý I/2019 với các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ; trong 4 tháng đầu năm 2019, các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu, phục vụ Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra.

Đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp

Để khẳng định vai trò đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên, thực sự là người bạn đồng hành của thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp, trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tích cực tổ chức sâu rộng các hoạt động hỗ trợ, đồng hành với đoàn viên, thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp, bước đầu mang lại hiệu quả và có sức lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên.

Một số kết quả sau 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị Khóa XI “về hội quần chúng”

Ngày 22/9/2014, Bộ Chính trị Khóa XI ban hành Kết luận số 102-KL/TW “về hội quần chúng” . Qua 05 năm triển khai thực hiện Kết luận số 102-KL/TW đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh về công tác hội quần chúng. Các cấp ủy đảng ngày càng quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và hoạt động của các hội. Thường xuyên nêu cao vai trò, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác hội quần chúng; chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức hội quần chúng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tham gia góp ý xây dựng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm năm 2019

Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm là một phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên của tổ chức Đoàn nhằm thống nhất nhận thức trong đoàn viên về một vấn đề tư tưởng theo định hướng của Đoàn cấp trên hoặc các vấn đề thời sự chính trị, xã hội được nhiều đoàn viên quan tâm; tạo được sự đối thoại dân chủ trong chi đoàn, tránh thông tin một chiều. Với ý nghĩa đó, trong năm 2019, các cấp bộ đoàn trong tỉnh Quảng Trị sẽ có 02 đợt chủ điểm sinh hoạt sâu, rộng với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” và “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

Tiến độ và kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW đến thời điểm hiện nay

Bám sát Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 27/4/2018, Kế hoạch 86-KH/TU ngày 07/5/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tích cực thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ bản đạt tiến độ, yêu cầu đề ra. Kết quả cụ thể đến thời điểm hiện nay như sau:

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thực hiện Công văn số 3759-CV/BNCTW, ngày 07/3/2019 của Ban Nội chính Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” (sau đây gọi là Chỉ thị số 27-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW trong toàn tỉnh nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ công chức, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; từ đó tạo chuyển biến rõ rệt và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”

Để đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch sơ kết trong toàn tỉnh.
Trang 8 trong 63 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 181
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 181
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 10351526