Nhiều người lao động khó khăn được chăm lo Tết

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 và thiên tai đã tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống của không ít đoàn viên, người lao động. Trước tình hình đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động tham gia, phối hợp duy trì việc làm, đảm bảo tiền lương, thưởng cho người lao động, đồng thời huy động nhiều nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để đoàn viên, người lao động được đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu đầm ấm.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung giai đoạn I của Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh

Ngày 04/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản 154/TTg-CN đồng ý bổ sung giai đoạn I của Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, công suất 1.500MW vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Đây là tín hiệu vui, là cơ sở để tỉnh triển khai các công tác xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Triển khai kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017; Nghị quyết số 55/2019/NĐ-CP, ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 883/QĐ-UBND, ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2020-2024, ngày 05/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở

Nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 16/KH- UBND, ngày 26/01/2021 về việc “Tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Triển khai kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và tỉnh nhà nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, là dịp để tiếp tục củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

TỪ CHUYỆN BÁC HỒ THĂM TẾT, NGHĨ VỀ TẤM LÒNG LÃNH TỤ

Tết Quý Mão, năm 1963 Bác Hồ đã đề nghị Bộ Chính trị và Bộ Công an bố trí để Bác đi thăm chợ Đồng Xuân-một trung tâm buôn bán sầm uất nhất thủ đô Hà Nội lúc bấy giờ.

ĐẢNG - MẠCH NGUỒN VÔ TẬN CHO NGƯỜI CẦM BÚT

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Từ ngày có Đảng, những gì Đảng mang lại cho nước, cho dân đã chứng minh một điều: “Chỉ có Đảng, đội tiên phong có tổ chức nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác-Lê nin, học thuyết khoa học và cách mạng cuả thời đại, mới có khả năng lãnh đạo nhân dân hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân triệt để và từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ngoài Đảng Cộng sản ra, ở Việt Nam không có một đảng của giai cấp hoặc tầng lớp nào đảm đương nổi vai trò đó”(1) .

BIẾN QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ CỦA ĐẠI HỘI XIII THÀNH HIỆN THỰC CUỘC SỐNG

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Đại hội XIII của Đảng- Những tiếng nói ân tình

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Phụ nữ Quảng Trị đẩy mạnh thực hiện mô hình phụ nữ với pháp luật

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ. Qua đó đã thành lập nhiều mô hình phụ nữ với pháp luật mang lại hiệu quả tích cực trong việc đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Trang 72 trong 149 << < 40 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 110 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 508
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 508
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80164472