Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên

Ngày 3/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 24 – CT/ TU “Về việc tăng cường công tác giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên”. Chỉ thị đã khẳng định giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho học sinh, sinh viên là một việc vô cùng quan trọng nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam vừa “hồng” vừa “chuyên” góp phần quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Gìn giữ lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Quảng Trị

Quảng Trị là tỉnh ở khu vực miền Trung, có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó chủ yếu là dân tộc Vân Kiều và Pa Kô, tập trung, chủ yếu ở hai huyện Hướng hóa và Đakrong và 3 huyện có đồng bào dân tộc thiểu số là Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ. Các dân tộc này còn lưu giữ được nhiều lễ hội mang đậm truyền thống văn hóa dân tộc, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nói chung, các lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số nói riêng trên địa bàn tỉnh luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng thực hiện.

Công nhân viên chức lao động Quảng Trị hướng về Đại hội XIII của Đảng

Trong không khí phấn khởi, cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, Nhân dân trong cả nước, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và Công đoàn Quảng Trị hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin và kỳ vọng mới.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục gia đình trong giai đoạn hiện nay

Gia đình là tế bào, hạt nhân của xã hội. Đồng thời, gia đình còn là một hình thức tổ chức đời sống cộng đồng của con người, một thiết chế văn hóa – xã hội đặc thù, được hình thành, tồn tại và phát triển trên cơ sở của quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và giáo dục … giữa các thành viên.

Cải cách hành chính: Đặt sự hài lòng của người dân lên trên hết

Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, hướng đến mục tiêu thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, và lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Từ đó làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị xem xét lại quá trình lãnh đạo, điều hành để có giải pháp kịp thời nâng cao năng lực quản trị công, đẩy mạnh CCHC, cải thiện hình ảnh đối với người dân, doanh nghiệp cũng như thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập Nghị quyết góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là năm tiến hành Đại hội lần thứ XIII của Đảng, là năm tổ chức thực hiện đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, vì vậy, việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng có vai trò và ý nghĩa to lớn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Đề tài khoa học cấp tỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động được đánh giá xuất sắc

Sau 1 năm triển khai thực hiện, Đề tài khoa học cấp tỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động trong các doanh nghiệp chế biến gỗ do LĐLĐ tỉnh Quảng Trị chủ trì (Chủ nhiệm đề tài là Th.s Nguyễn Thế Lập – TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh) đã hoàn thành và được hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc.

Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên Quảng Trị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một công việc thường xuyên, đã được Đảng ta tiến hành từ ngày thành lập Đảng và tiếp tục xuyên suốt trong hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trong đó có sự đóng góp hết sức tích cực của lực lượng thanh niên. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nhiều lần khẳng định “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà mạnh hay yếu, phát triển hay không một phần lớn là do thanh niên”1. Vì vậy, trong đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái trên mạng xã hội, đoàn viên thanh niên đóng vai trò vô cùng quan trọng.

NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ- GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

Ở các bài trước, chúng tôi đã có dịp trình bày một số vấn đề cơ bản của nông nghiệp hữu cơ, chính sách phát triển và cơ hội cũng như thách thức từ sản xuất nông nghiệp hữu cơ; bài này xin được trình bày giai pháp phát triển.

Triển khai thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu năm 2021

Để triển khai thực hiện tốt Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu năm 2021; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác vận động, hỗ trợ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội Chữ Thập đỏ thực hiện tốt Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu năm 2021.
Trang 71 trong 145 << < 40 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 110 140 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1130
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1130
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76561944