Thực hiện đúng chuẩn mực ứng xử trong quan hệ quốc tế đương đại là góp phần đặc biệt quan trọng bảo vệ độc lập dân tộc và lợi ích quốc gia

Mỗi cá nhân, tổ chức, mỗi quốc gia, dân tộc đều có mối quan hệ của mình. Bản chất, mức độ của các mối quan hệ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố và có thể thay đổi dưới sự tác động, ảnh hưởng của quá trình quan hệ. Tuy vậy, đều có một điểm chung là do nhu cầu lợi ích của các bên quan hệ, cần thiết phải thông qua các hình thức hợp tác, ngoại giao. Các Mác đã từng nói: “Đằng sau các mối quan hệ đều có bóng dáng của lợi ích”.

Mãi mãi đi theo con đường Bác Hồ đã chọn

Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Và sau đó 30 năm, Người trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhớ ơn Người chúng ta nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Người đã chọn.

Thực hiện tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta

Ngày 02/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cũng chính là thắng lợi đầu tiên của Chủ nghĩa Mác-Lênin ở một nước chế độ thuộc địa nửa phong kiến. Trong niềm vui khôn xiết đó, chúng ta phải đối mặt với những thử thách hết sức nguy hiểm, nhất là sự chống phá ráo riết của các phần tử phản động trong nước và các thế lực thù địch ngoài nước, âm mưu xóa bỏ chế độ cộng hòa non trẻ ở Việt Nam. Trong tình thế cấp bách đó, Đảng ta luôn xem vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các âm mưu, luận điệu sai trái của kẻ thù là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của Đảng ta.

Cần đảm bảo thực hiện tốt các nguyên tắc của công tác tư tưởng của đảng hiện nay

Công tác tư tưởng của Đảng là một trong những hoạt động đặc biệt quan trọng của Đảng trong phát triển, truyền bá hệ tư tưởng; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nhằm tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo cách mạng của Nhân dân; đấu tranh chống các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, góp phần xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa; quảng bá hình ảnh tươi đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra cộng đồng quốc tế.

Một số kết quả sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 05/12/2012 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

Tập huấn công tác khoa giáo cơ sở năm 2022

Sáng ngày 26/5/2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khai mạc lớp tập huấn công tác khoa giáo cho hơn 140 học viên là cán bộ, chuyên viên, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo cấp ủy các xã, phường, thị trấn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – một tác phong làm báo mẫu mực

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà báo lớn. Người làm báo với mục đích cao cả là phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Văn phong báo chí và phong cách làm báo độc đáo của Người luôn hướng tới việc làm sao cho bài viết sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ nhớ để truyền bá, cổ động tư tưởng, hành động cách mạng đến từng cá nhân đối tượng của bài báo.

Báo chí với công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm của tỉnh Quảng Trị năm 2022

Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2022 là những tháng cao điểm tỉnh Quảng Trị tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm đã khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn tỉnh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Để đạt được những kết quả quan trọng đó là sự nỗ lực, đóng góp rất quan trọng của các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương trong việc tập trung tuyên truyền về các ngày kỷ niệm.

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII - tổng kết nhiều nghị quyết quan trọng

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã diễn ra thành công tốt đẹp từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2022 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã họp bàn và thống nhất các nhiều chủ trương, định hướng cơ bản, quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, trong đó có nhiều quan điểm, mục tiêu, giải pháp mới về chính sách, pháp luật về đất đai; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Cụ thể:

Nâng cao hiệu quả của báo chí trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Trong thực tế, thời gian qua không ít thông tin trên mạng thông qua các tiện ích, công nghệ mới, hiện đại trên các mạng xã hội đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, nhất là một bộ phận trí thức và thanh niên, sinh viên - đối tượng thường xuyên tiếp cận với phương tiện này. Cũng từ đó, một trong những hệ quả nguy hiểm của thủ đoạn này là sa sút niềm tin... việc phát huy vai trò dẫn dắt, chi phối thông tin chính thống của hệ thống báo chí và mạng xã hội của Việt Nam để cộng đồng mạng nâng cao nhận thức, đủ sức “đề kháng” trước các quan điểm sai trái, thù địch có vai trò vô cùng quan trọng.
Trang 6 trong 120 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 534
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 534
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 53813037